Rowerowy szlak cmentarzy wojennych

znak szlaku rowerowego

Szlak czarny: Folusz – Sieniawa – Wola Cieklińska – Cieklin – Duląbka – Dębowiec – Wola Dębowiecka – Spalonki – Dobrynia – Folusz.


drogowskazy szlaku cmentarzy wojennych drogowskazy szlaku cmentarzy wojennych

Szlak "Cmentarzy wojennych" jest szlakiem tematycznym w formie pętli z Folusza do Folusza, bowiem tu został zlokalizowany początek/koniec. Wyznakowany staraniem Stowarzyszenia "Subregion Magurski". Prowadzi w zdecydowanej większości po terenie gminy Dębowiec (na małym odcinku po terenie gm. Osiek Jasielski), a geograficznie w znacznej mierze po Pogórzu Jasielskim. Dokładniej rzecz biorąc zaczyna się przy przystanku PKS (Ośrodki Wypoczynkowe) w tejże miejscowości, gdzie ponadto zaczyna/kończy się rowerowy szlak niebieski (Folusz–Dębowiec) oraz gdzie znajduje się węzeł szlaków pieszych. Na trasie do zwiedzenia jest 6 cmentarzy wojennych z I wojny światowej położonych na terenie gminy Dębowiec, a pochowani w nich żołnierze, to w zdecydowanej większości polegli w wyniku walk, kiedy ruszyła ofensywa wojsk sprzymierzonych w maju 1915 roku, która zmusiła wojska rosyjskie do wielkiego odwrotu na wschód. Oprócz cmentarzy wojennych po trasie do zwiedzenia wiele innych obiektów i miejsc (m.in. Dębowiec, Cieklin) oraz piękne widoki na Beskid Niski i Pogórze Karpackie. Długość szlaku wynosi 30 km i przebiega po następujących drogach: • drogi asfaltowe – 17,4 km (58 %); • drogi szutrowe – 7,4 km (24,7 %); • drogi polne (leśne) – 5,2 km (17,3%). Wszystkie cmentarze, które szlak mija po drodze, są obiektami Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

Z uwagi na to, że infrastruktura szlaku została już w znacznej mierze zniszczona i w kluczowych miejscach brak drogowskazów szlaku, czy tabliczek szlakowych, warto zaopatrzyć się w mapę np. Powiat Jasielski Wyd. Compass, na której ten szlak jest zaznaczony. Bowiem przejazd szlakiem licząc tylko na jego oznakowanie w terenie jest obecnie niewykonalny.


Szlak zaczyna się we Foluszu, jak już wspomniano wyżej, przy przystanku PKS (Ośrodki wypoczynkowe) gdzie znajdują się drogowskazy tego szlaku. Stąd kieruje się drogą powiatową przez wieś w kierunku Dębowca, mijając po lewej wspomniane ośrodki. Tuż za nimi droga zaczyna się wznosić, a szlak mija kościół i kolejne domy, następnie po prawej stronie drogi także 2 kapliczki świadczące o tym, że kiedyś Folusz był zamieszkały także przez ludność łemkowską, która w ramach akcji "Wisła" została stąd wysiedlona. Gdy wieś powoli się kończy, droga robi się bardziej płaska i w końcu szlak dojeżdża do krzyżówki z drogą wojewódzką relacji Gorlice - N. Żmigród. Miejsce to potocznie zwane jest Sieniawa i w tej okolicy mamy pierwszy obiekt cmentarny, to cmentarz wojenny nr 10 [1,7 km]. Oprócz cmentarza możemy stąd podziwiać ładny widok, zarówno na Beskid Niski, jak i na Pogórze Karpackie z Liwoczem na czele.

Cmentarz wojenny nr 10, to cmentarz w okręgu nr I - Nowy Żmigród, zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza, czołowego budowniczego cmentarzy z I wojny światowej na terenie Galicji Zachodniej. Pierwotnie cmentarz zlokalizowany był po obu stronach drogi, ale do dnia dzisiejszego pozostał tylko pomnik po jednej stronie, do niedawna w ogóle nie przypominający oryginału. Po remoncie w 2015 roku pomnik przypomina ten postawiony początkiem XX wieku, a wygląda tak: cm.10. Na pomniku inskrypcja w tłumaczeniu brzmi: Obcą była wam ziemia, na której walczyliście, teraz jest wam droga i obejmuje was jak matka lub Obca wam była ziemia, na której walczyliście, teraz was obejmuje i jest waszą matką. W połowie 2016 roku zakończył się remont cmentarza, oprócz nowego pomnika powstały 3 pola grobowe, zasadzono krzewy i drzewka.

Na wspomnianym skrzyżowaniu szlak skręca w lewo na drogę wojewódzką nr 993 i zmierza nią w dół w kierunku Gorlic i gdy górka się kończy, dojeżdża do kolejnej krzyżówki w okolicach samotnej przydrożnej kapliczki, stojącej po lewej stronie, gdzie skręca w prawo [2,6 km]. Tuż niedaleko tego skrzyżowania, 40 m wcześniej w lewo odbiega dróżka do kolejnego na tym szlaku cmentarza wojennego o numerze 11, zlokalizowanego w Woli Cieklińskiej. Kierują do niego 2 drogowskazy (dawny, oraz nowy od Szlaku frontu wschodniego I wojny światowej) więc łatwo znaleźć właściwy kierunek poszukiwań, a sam cmentarz oddalony jest od drogi głównej ok. 300 m.

Cmentarz wojenny nr 11, to cmentarz w okręgu nr I - Nowy Żmigród, zaprojektowany również przez Duszana Jurkowicza. Obecnie jest po remoncie. Ciekawe jest jego założenie architektoniczne, na które składają się dwa zachodzące na siebie okręgi (różnej wielkości), a po środku tego większego stoi pomnik centralny w kształcie rotundy mieszczący wewnątrz groby zwaśnionych żołnierzy. Wejście na cmentarz prowadzi przez kamienny łuk, na którym znajduje się inskrypcja: WIR ZOGEN ZUM STREIT UND FANDEN FRIEDEN, która po przetłumaczeniu brzmi: "Wyruszyliśmy na bój, a znaleźliśmy pokój".

Na krzyżówce koło kapliczki, szlak skręca w prawo i wjeżdża do Woli Cieklińskiej prowadząc ok. 500 m prostą drogą, a następnie zakrętami (90 stopni) prowadzi przez dalszą część wsi. W miejscu, gdzie kończy się ta pierwsza długa prosta, można pokusić się i podjechać na wprost ok. 250 m do dawnego cmentarza łemkowskiego i cerkwiska, czyli miejsca po stojącej tam niegdyś cerkwi greckokatolickiej zbudowanej w stylu bizantyjskim w 1760 r., z trzema wieżami głównymi i dwoma pobocznymi przy nawie głównej. Obecnie miejsce to jest uprzątnięte i ogrodzone oraz postawiona jest tam tablica informacyjna, więc można zobaczyć jak wyglądała ta cerkiew i dowiedzieć się więcej o niej, jak i o wsi. Warto wiedzieć, że Wola Cieklińska była najdalej na północ wysuniętą wsią w powiecie jasielskim z zamieszkującą ją ludnością rusińską, czyli Łemkami. Natomiast szlak po minięciu krętej drogi przez wieś, dojeżdża do drogi prowadzącej z Cieklina do drogi wojewódzkiej nr 993 (którą prowadził wcześniej) i skręca tu w lewo w kierunku centrum tej miejscowości [4 km]. Stąd cały czas drogą główną przez wieś, przekracza potok Bednarka i dojeżdża do krzyżówki w okolicach kapliczki po lewej stronie drogi i kościoła nieco dalej (150 m) po prawej [5 km].

Cieklin, to dość wiekowa miejscowość, położona w dolinie potoku Bednarka na Pogórzu Jasielskim. We wsi warto zwiedzić kościół w stylu neoromańskim, zbudowany na planie krzyża łacińskiego z charakterystyczną wysoką wieżą (ok. 48 m), projektu Jana Sas-Zubrzyckiego, ukończony w 1904 roku, a poświęcony przez ówczesnago biskupa przemyskiego Józefa Sebastaiana Pelczara. Obok niego stoi stara plebania. Od 2008 roku mamy możliwość odwiedzić tu Muzeum Narciarstwa mieszczące się w Domu Ludowym, z eksponatami nart i innych sprzętów.

Na krzyżówce szlak skręca za kapliczką w lewo i prowadzi najpierw płasko, później pod górkę i dojeżdża do cmentarza parafialnego, a następnie na wzniesienie skąd zmierza polną drogą w dół w dolinę potoku (uwaga szlaban), a później w górę w kierunku lasu. Po osiągnięciu granicy lasu wjeżdża w głąb i po 70 m szlak dojeżdża do kolejnego cmentarza wojennego nr 14, a konkretnie jednej z jego kwater, bowiem cmentarz ten ciągnie się na dość długiej przestrzeni [6,2 km]. Okoliczni mieszkańcy wzniesienie, na którego stoku znajduje się ta kwatera nazywają Pruskową górą. Obecnie kwatera jest po remoncie generalnym, więc łatwo ją namierzyć, ale do niedawna mało kto wiedział, że tu w ogóle jest cmentarz, bo jedynie stał tu samotny drewniany krzyż (postawiony na nowo w 2000r.), natomiast na miejscu kwatery przed remontem można było odnaleźć tylko fragmenty kamiennych elementów dawnego wystroju cmentarza, a nawet oryginalne imienne metalowe tabliczki oraz słupki HV, wyznaczające jego granice.

cieklin cmentarz 14 cieklin cmentarz 14

W okolicy tej kwatery cmentarza nr 14 (potocznie nazywanej: za potokiem) szlak skręca w prawo (oznakowanie na drzewach) i po chwili przekracza przez prowizoryczny mostek potok (uwaga, gdy jest mokro bale są dość śliskie), a zaraz za potokiem ponownie w prawo i z biegiem potoku wzdłuż jego lewego brzegu prowadzi do kolejnej kwatery cmentarza nr 14 oznaczonej jako "14a", wyremontowanej w 2012 roku, a tuż niżej niej mija kolejną "14b", ta doczekała się remontu w 2010 roku. Tuż za tą drugą kwaterą szlak skręca 90 stopni w lewo i prowadząc nową utwardzoną drogą mija kolejne kwatery. Pierwsza kwatera z kapliczką przed nią, naprzeciw samotnego opuszczonego gospodarstwa, następnie sama kapliczka, później kolejna kwatera (podwójna) z kapliczką przed nią i w końcu dojeżdża do głównej kaplicy tego cmentarza, w okolicy której znajduje się największe skupisko kolejnych grobów [7 km]. W tych najbliżej położonych kaplicy, pochowani są żołnierze niemieccy, znani z imienia i nazwiska, co uwidocznione jest na krzyżach, natomiast w pozostałych zbiorowych kwaterach pochowano żołnierzy rosyjskich.

Cmentarz wojenny nr 14, projektu Johanna Jäger'a, znajduje się w okregu nr II - Jasło. Spoczywa na nim ponad 500 żołnierzy, w większości Rosjan, ale także pochowani są tu żołnierze niemieccy, który spoczywają w kwaterze za potokiem i przy kaplicy głównej. Cały cmentarz ciągnie się na długości około 800 m licząc od kaplicy głównej, a skończywszy na kwaterze za potokiem, więc jest to dość duży obiekt. W kaplicy głównej zamontowane są obecnie tablice inskrypcyjne w języku polskim i niemieckim o następującej treści: Przez ten las przeszła śmierć / Kosząc snopy młodego życia / Idźcie jej śladami i siejcie nowe szczęście / Którym Was obdarzyło słońce pokoju / Na tych samotnych wzgórzach / By kwiatami zalśniło / I wiosną dla świata.

cieklin cmentarz z I wojny nr 13 kurhan

Przy kaplicy głównej cmentarza nr 14 szlak skręca w prawo i drogą polną zmierza w kierunku Cieklina, przekraczając potok a następnie wspinając się na niewielkie wzgórze, by w końcu dotrzeć do drogi asfaltowej z Cieklina do Osobnicy [8 km]. W tym miejscu stoi oryginalny austriacki słup, jakie kierowały i gdzieniegdzie kierują jeszcze do tych cmentarzy, a to z uwagi na to, że to właśnie jest droga główna, by dotrzeć do cmentarza nr 14. Przy słupie tym stoi obecnie tablica Szlaku Frontu Wschodniego I wojny światowej informująca o nim. Szlak skręca tu w prawo do centrum wsi, ale w lewo odbiega odnoga tego szlaku do cmentarza nr 13, co pokazują drogowskazy szlaku (obecnie drogowskazy rowerowe zostały przestawione w inne miejsce i niezbyt dobrze pokazują kierunki jazdy), jeden w miejscu w którym się znajdujemy, drugi dalej stąd o 360 m w kierunku Dzielca, gdzie skręca się z tej drogi w lewo do wspomnianego cmentarza. Aby tam dotrzeć, trzeba od drogi głównej pokonać jeszcze częściowo wyasfaltowaną drogą, a później polną ok. 530 m i po przekroczeniu potoku Pauszka zobaczymy cmentarz nr 13. Po jego odwiedzeniu trzeba wrócić do miejsca, gdzie stoi austriacki cmentarny słup, by kontynuować jazdę głównym szlakiem.

Cmentarz wojenny nr 13, również projektu Johanna Jäger'a, położony w tym samym - II okręgu cmentarnym. Ma bardzo ciekawą formę, mianowicie jest to kurhan otoczony w koło kamiennym murem, w którego części przedniej wkomponowany jest także kamienny krzyż, a pod nim tablica (obecnie nowa), na której widnieje sentencja: Obca wam była ziemia na której walczyliście, teraz jest wam drogą i obejmuje was jak matka. Pochowanych jest tu 103 żołnierzy rosyjskich. Patrząc na zdjęcie powyżej, można domniemywać, że autor tego cmentarza zaprojektował go na wzór wyłaniającej się za nim góry Cieklinka, na której to stokach toczyły się zaciekłe walki.

cieklin cmentarz 13 cieklin cmentarz 13

Natomiast szlak spod cmentarnego słupa kierującego do cmentarza nr 14, skręca w prawo i kieruje się do centrum wsi, gdzie na głównym skrzyżowaniu koło remizy wybiera skręt w lewo, przekracza potok Bednarka i 150 metrów za nim skręca w lewo w kierunku Duląbki. Dociera tam prowadząc cały czas drogą asfaltową z widokami na Cieklinkę jak i pasmo Magury Wątkowskiej za naszymi plecami. Na skrzyżowaniu w Duląbce [9,8 km] szlak skręca w prawo i prowadzi drogą główną przez wieś z widokiem na Ostrą Górkę, która dopiero od tej strony uwidacznia się nam jako "ostra". Po minięciu ostatnich domów wsi Duląbka, gdy droga główna skręca w prawo, szlak opuszcza ją i skręca lekko w lewo na boczną drogę, obecnie także asfaltową [11 km]. Prowadzi nią ok. 600 m i skręca z niej w prawo w polną dróżkę, kierując się do lasu, osiągając jego granicę po ok. 500 m. Prowadząc przez las szlak zaczyna się wznosić i wyjeżdżając z lasu skręca w prawo, prowadzi 150 m wzdłuż granicy lasu i skręca w lewo mijając pierwsze domy Kopanin, które są przysiółkiem Dębowca i dociera do drogi głównej prowadzącej przez Kopaniny [13,2 km].

dębowiec cmentarz z I wojny nr 18

Tu szlak skręca w lewo i zjeżdżając przez przysiółek, po 500 metrach mijamy ostatnie domy i wjeżdżamy w las [13,7 km]. Następnie po chwili wyjeżdżamy z niego i mijamy po drodze 2 krzyże, dojeżdżając następnie do drogi z Dębowca do Osobnicy, gdzie szlak skręca w prawo [15,1 km]. Zjeżdżamy w dół, a po przekroczeniu potoku, droga wznosi się i podjeżdżamy do Dębowca. Jednak nie dojeżdża się do centrum, bowiem szlak skręca w prawo przed pierwszymi domami i po chwili dojeżdżamy do skrzyżowania przy cmentarzu parafialnym w Dębowcu [16,5 km]. Na wspomnianym cmentarzu znajduje się kolejny cmentarz z I wojny światowej, nr 18. Łatwo go zlokalizować, bowiem posiada charakterystyczny wysoki krzyż, górujący nad innymi nagrobkami.

Dębowiec, siedziba gminy, dawne miasteczko, obecnie wieś. W zasadzie wszystkie ciekawe obiekty do zwiedzenia znajdują się poza szlakiem, więc trzeba sobie podjechać do nich. Dębowiec najbardziej znany jest obecnie z Sanktuarium, gdzie sławą cieszy się MB Saletyńska odwiedzana przez licznych pielgrzymów. Saletyni sprowadzili się tu początkiem XX wieku. Oprócz tego w Dębowcu warto odwiedzić zabytkowy kościół pw. św. Bartłomieja z 1848 r., jak i małomiasteczkową zabudowę z drewnianymi budynkami, najstarsze z nich ok. 100 letnie w okolicy kościoła. W rynku warta uwagi jest figura św. Floriana stojąca przed dawną Rotmistrzówką. Na cmentarzu parafialnym wiele ciekawych kamiennych nagrobków jak i cmentarz z I wojny światowej. Obecnie jest po remoncie i prezentuje się bardzo dobrze. Projektował go Johann Jäger, a pochowano tu 31 żołnierzy rosyjskich i 3 Austriaków.

dębowiec cmentarz z I wojny nr 18

Z Dębowca szlak udaje się drogą powiatową w kierunku Folusza wraz z niebieskim szlakiem rowerowym (niegdyś drogowskazy obu szlaków wisiały na słupku znaku drogowego, przy wjeździe na cmentarz). Zjeżdżając w dół mamy ładne widoki na Beskid Niski, od Cergowej poprzez pasmo Łysej Góry po pasmo Magury Wątkowskiej, które będą nam od tego miejsca towarzyszyć. Po przejechaniu ok. 2 km, szlak opuszcza drogę asfaltową i jeszcze przed lasem skręca w lewo w polną dróżkę [18,5 km]. Przejeżdża ponad 200 metrów i dołącza się do bardziej wyraźnej drogi polnej skręcając w nią na lewo, po czym kieruje się do wsi Wola Dębowiecka, cały czas z widokami na Beskid Niski. Po drodze mija się samotną kapliczkę, w miejscu gdzie niegdyś stał dom, później samotne gospodarstwo domowe i w końcu szlak dociera do kościoła w Woli Dębowieckiej [19,8 km].

józefów cmentarz I wojna nr 12 cieklin cmentarz I wojna nr 12

Przy kościele skręca w lewo, przejeżdża ok. 160 m i dołączając do drogi głównej przez wieś, skręca w prawo. Dalej cały czas prosto przez wieś, powoli wznosząc się podczas mijania ostatnich zabudowań. Po wyjechaniu na niewielkie wzniesienie szlak dojeżdża do krzyżówki dróg, gdzie po lewej znajduje się miejsce na festyny. Wybiera tu odnogę prowadzącą lekko na prawo i zdąża na południe, ponownie z widokami na Beskid Niski. W końcu dojeżdża do kolejnej krzyżówki polnych dróg, mijając po prawej zagajnik, wybiera tu skręt w lewo i zaraz po 30 metrach w prawo i po chwili dociera do drogi poprzecznej, prowadzącej przez ten grzbiet zwany potocznie Spalonki [21,8 km]. Z tego miejsca pięknie widać całe pasmo Magury Wątkowskiej, na zachodzie także Cieklinkę, które to widoki będą nam towarzyszyły przez długi odcinek. Tu szlak skręca w prawo i prowadzi grzbietową drogą w kierunku zachodnim, mijając po prawej samotne gospodarstwo i po przejechaniu ok. 1,5 km opuszcza tę drogę i skręca w lewo (skręt nieoznaczony obecnie, trzeba wypatrywać samotnego drzewa przy drodze, na którą musimy skręcić), przejeżdża ok. 350 m w kierunku południowym i skręca w prawo, by ponownie zmierzać w kierunku zachodnim. Po przejechaniu ok. 450 m dociera do kolejnego cmentarza pierwszowojennego w gminie Dębowiec - nr 12 w Cieklinie, przysiółek Józefów [24 km].

spalonki panorama magura

Cmentarz wojenny nr 12, położony w okręgu nr II - Jasło, projektu Johanna Jäger'a. Pochowani są tu wyłącznie żołnierze rosyjscy. Do niedawna był w stanie ruiny, ciężki do odnaleziania. Niemniej jednak teraz jest po generalnym remoncie i z daleka można zobaczyć 2 wysokie krzyże z dwoma belkami poprzecznymi, górujące nad mogiłą. Na obydwu krzyżach zamontowane są tabliczki informacyjne, kto tam jest pochowany oraz z jakiej formacji. Oczywiście także stąd ładny widok m.in. na pasmo Magury Wątkowskiej.

dobrynia kapliczka folusz kapliczka łemkowska

Mijając cmentarz nr 12, po 200 m szlak opuszcza grzbietową drogę polną i przed samotnym gospodarstwem skręca w lewo, zmierzając do kolejnej wsi na swojej trasie - Dobryni (opis wsi). Zjeżdżając do tej miejscowości, na rozwidleniach dróg trzeba wybierać zawsze jazdę na wprost. W końcu szlak dociera do pierwszych zabudowań tejże wsi, a po chwili do drogi głównej prowadzącej przez nią [25,5 km]. Tu skręca w prawo (odtąd pojawia się asfalt), mija szkołę po lewej, kościół po prawej i w tej okolicy opuszcza drogę główną (która skręca łukiem na prawo), wybierając jazdę na wprost. Po chwili na krzyżówce dróg skręca w prawo i podjeżdża na grzbiet, gdzie znajduje się kolejna krzyżówka dróg. Na niej skręca w lewo w kierunku widocznego pasma Magury Wątkowskiej i po przejechaniu ok. 640 m dociera do drogi wojewódzkiej Gorlice - Nowy Żmigród [27,1 km].

folusz kapliczka łemkowska folusz kiwon

Przecina tę drogę na wprost i zmierza do Folusza. Zanim zaczną się pierwsze zabudowania, na zakręcie gdzie droga wyraźnie się obniża, szlak mija samotną przydrożną kapliczkę łemkowską z 1825 r. i zaraz za nią pojawiają sie pierwsze zabudowania tejże wsi. Po chwili szlak przekracza Kłopotnicę i po ok. 600 m dociera do krzyżówki przy sklepie, gdzie wybiera kierunek na wprost. W tej okolicy można podjechać w lewo ok. 100 m, by przed budynkiem kopalni zobaczyć: Przewoźny Żuraw Wiertniczy SM-4. Natomiast szlak wybierając drogę na wprost, po chwili mija po prawej szkołę, naprzeciw niej po lewej, nieco w oddali, kolejną kapliczkę świadczącą o mieszkających tu niegdyś Łemkach i zmierza dalej, mijąjąc po lewej kopalnię, a w jej okolicach tzw. kiwony. Dojeżdżamy do kolejnej krzyżówki, gdzie spotykamy zielony szlak pieszy i skręcamy w prawo, by po ok. 200 m dotrzeć do miejsca w którym szlak się zaczął, zataczając tym samym 30 kilometrową pętlę [30 km].

Folusz, położony u stóp pasma Magury Wątkowskiej w otulinie Magurskiego Parku Narodowego nad potokami Potasówka i Kłopotnica. Jest od dawna miejscowością letniskową, w okolicy znajduje się kilka ciekawostek przyrodniczych: Diabli Kamień, wodospad "Magurski", czy Rez. Kornuty. Stąd także prowadzi kilka szlaków w głąb MPN, a tym samym w Beskid Niski. Niegdyś zamieszkany także przez Łemków, po których zostało kilka śladów. We Foluszu, w istniejącym tu niegdyś Sanatorium Przeciwgruźliczym, zmarł znany łemkowski malarz prymitywista - Nikifor, co upamiętnia tablica na budynku DPS-u. We wsi znajduje się kopalania oraz wiele urządzeń związanych z wydobyciem ropy. Przy węźle szlaków turystycznych znajduje się obecnie coraz bardziej popularny Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej. Wieś posiada także bazę noclegową (PTSM, agroturystyka i ośrodki wypoczynkowe), jak i gastronomiczną, ze smażalniami pstrągów włącznie.

tekst i fot: Dariusz Zając

cieklin cmentarz z I wojny cieklin cmentarz 14 cieklin bolesław fiałkowski cmentarz z I wojny wola cieklińska józefów cmentarz 12 cieklin kościół cieklin słup cmentarny cieklin tablica cmentarna folusz żuraw wiertniczy wola cieklinska kapliczka wola cieklinska cmentarz 11 cieklin muzeum cmentarz wojenny 12 cieklin muzeum cieklin kapliczka cieklin cmentarz 14 cieklin cmentarz 14 cieklin cmentarz 14

Jako, że szlak ten jest szlakiem tematycznym dotyczącym cmentarzy z I wojny światowej, zapraszam do galerii zdjęć, w której można obejrzeć także inne cmentarze z tego okresu zlokalizowane w Beskidzie Niskim i na Pogórzach Karpackich - galeria.


Ostatnia aktualizacja:
22-09-2016 12:59:32

wróć do strony ze szlakami rowerowymi w regionie

stat4u