Ścieżki dydaktyczne w Beskidzie Niskim i na Pogórzach


znak szlaku ścieżka dydaktyczna przyrodnicza

Ścieżki dydaktyczne, to rodzaj szlaków turystycznych wytyczanych w celu ukazania po ich trasie jakiś szczególnych wartościowych obiektów w zależności czy jest to ścieżka przyrodnicza, czy np. historyczna. Często jest to forma łącząca w sobie i wartości przyrodnicze, kulturowe i historyczne. W terenie ścieżki te wyznakowane są za pomocą różnej infrastruktury, głównie są to drogowskazy wskazujące kierunek marszu, tablice informacyjne na początku i końcu ścieżki i przy danym obiekcie, ale także w sposób podobny do znakowania szlaków turystycznych, bowiem instrukcja opracowana przez PTTK przewiduje oddzielny znak szlaku dla ścieżek dydaktycznych.

Poniżej przedstawiony jest wykaz ścieżek dydaktycznych, w tym przyrodniczych, kulturowych i historycznych na terenie Beskidu Niskiego i Pogórzy Karpackich. Która ścieżka jest już opisana, znajduje się przy niej odnośnik: więcej..., po naciśnięciu którego przeniesiemy się do jej opisu.


Ścieżki Beskidu Niskiego


 • Ścieżka przyrodnicza Kiczera im. Rafińskiego w MPN    WIĘCEJ...
 • Ścieżka przyrodnicza Hałbów-Kamień w MPN
 • Ścieżka przyrodnicza "Folusz" w MPN    WIĘCEJ...
 • Ścieżka przyrodnicza "W przełomie Jasiołki"    WIĘCEJ...
 • Ścieżka historyczno-krajobrazowa "Na węgierskim trakcie"
 • Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Leśne wzgórze" w Sękowej
 • Ścieżka przyrodnicza "W dolinie Wisłoka"
 • Ścieżka przyrodnicza „Rymanów Zdrój”
 • Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Hrendówka”
 • Ścieżka przyrodniczo-kulturowa „Świerzowa Ruska” w MPN
 • Ścieżka przyrodnicza „Do złotej studzienki” na stokach Cergowej    WIĘCEJ...


Ścieżki Pogórzy Karpackich


 • Centrum Edukacji Ekologicznej Bierówka    WIĘCEJ...
  • Trasa zielona - Las różnorodność biocenotyczna, a gospodarcze użytkowanie
  • Trasa niebieska - Najstarsze zabytki kultury materialnej - stanowisko archeologiczne     WIĘCEJ...
  • Trasa czerwona - Pamiątki tragicznej historii     WIĘCEJ...
 • Ścieżka przyrodniczo-geologiczna "Góra Chełm"
 • Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Schrony"
 • Ścieżka przyrodniczo-geologiczna "Herby"
 • Ścieżka (zielona) historyczno-przyrodnicza: Zamek Kamieniec - Prządki
 • Ścieżka (niebieska) "Strzelnica - Sucha Góra"
 • Ścieżka (czerwona) "Strzelnica - Prządki"
 • Ścieżka (czerwona) "Przy zamku Kamieniec"
 • Ścieżka historyczno-kulturowa "Wokół Baladhory"
 • Ścieżka przyrodnicza "Wodospad Trzy Wody" w Komborni    WIĘCEJ...
 • Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Brzozów Zdrój"Ostatnia aktualizacja:

stat4u