Szczyty i pasma górskie w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim


W dziale tym przedstawione będą najciekawsze szczyty (góry), wyróżniające się w terenie bądź sylwetką, bądź ciekawostami na nim występującymi, oraz ciekawsze pasma górskie występujące w Beskidzie Niskim i przyległych do niego Pogórzy Karpackich. Przy ich wyborze nie kierowałem się wysokościami, bowiem często niewielka góra o małej wysokości, jest o wiele ciekawsza niż dużo wyższe i znane szczyty. Oczywiście będzie to mój subiektywny osąd, które są ciekawe i warte opisu, a które nie. Co prawda można wymienić i opisać niemal każdą górę, górkę, grzbiecik, nawet nie przedstawiającą większej atrakcji, ale zawsze trzeba zapytać się czy warto...
Operując takim pojęciem jak "szczyt", warto wiedzieć, że z pozoru niby definicja wydaje się prosta, a jednak są rozbieżności, szczególnie jeśli idzie o potoczne znaczenie, a gdy porównamy go już z bardziej słownikowym. Bowiem w powszechnej opinii, na określenie "szczyt" uważa się, że jest to cała góra (od doliny po wierzchołek), zwłaszcza o dużej wysokości względnej i stromych stokach, a więc wyraźnie wyodrębniony z otoczenia. Ale w ścisłym tego słowa znaczeniu, powołując się chociażby na encyklopedię PWN, szczyt to najwyżej wzniesiona część danej góry. W tym ścisłym znaczeniu termin ten utożsamiany może być z pojęciem wierzchołka, czyli najwyższej części wypukłej formy terenu, oddzielonej od stoków krawędzią. Więc w tym rozumieniu szczytu, nie można go utożsamiać z całą górą. Ale dla turysty chyba nie ma to większego znaczenia, czy będziemy przez szczyt uważać całą górę, czy tylko jej najwyżsżą część - ważne by chodzić po górach i cieszyć się z poznawania ich piękna i majestatu.

Wszystkie wysokości szczytów poniżej, jak i te w opisach - jeśli nie napisano inaczej - podaję za Geoportalem (www.geoportal.gov.pl), który jest projektem realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.BESKID NISKI

 • Bania Szklarska (695 m) WIĘCEJ...
 • Baranie (754 m) WIĘCEJ...
 • Bucznik (519 m) WIĘCEJ...
 • Cergowa (716 m) WIĘCEJ...
 • Chełm (778 m) WIĘCEJ...
 • Dębi Wierch (664 m) WIĘCEJ...
 • Dziamera (757 m) WIĘCEJ...
 • Dzielec (792 m)
 • Ferdel (648 m) WIĘCEJ...
 • Filipowski Wierch (708 m)
 • Grzywacka Góra (657 m)
 • Chyrowa (Magura 694 m)
 • Jasieniów (629 m)
 • Jawor (723 m)
 • Jawornik (761 m)
 • Jaworze (880 m) WIĘCEJ...
 • Jaworzyna (881 m) WIĘCEJ...
 • Jaworzynka (869 m)
 • Kamarka (630 m)
 • Kamień nad Jaśliskami (Bieszczad 859 m)
 • Kamień nad Kątami (714 m) WIĘCEJ...
 • Kamień nad Rzepedzią (717 m)
 • Kanasiówka (831 m) WIĘCEJ...
 • Kolanin (706 m) WIĘCEJ...
 • Kornuty (830 m) WIĘCEJ...
 • Kosińska Góra (741 m)
 • Kozie Żebro (847 m)
 • Lackowa (997 m) WIĘCEJ...
 • Łysa Góra (641 m)
 • Łysula (551 m) WIĘCEJ...
 • Magura Małastowska (813 m)
 • Magurycz Duży (777 m)
 • Majkowski Wierch (617 m)
 • Mareszka (801 m)
 • Maślana Góra (753 m)
 • Ostra (687 m)
 • Ostry Wierch (930 m)
 • Piotruś (728 m)
 • Płaziny (Stawiska 806 m)
 • Polańska (737 m)
 • Popowe Wierchy (684 m)
 • Przymiarki (Kopa 640 m)
 • Rotunda (771 m)
 • Rzepedka (708 m)
 • Świerzowa (805 m)
 • Tokarnia (778 m)
 • Trzy Kopce (696 m)
 • Uherec (706 m)
 • Wahalowski Wierch (666 m)
 • Wątkowa (846 m)
 • Wielki Bukowiec (848 m)
 • Wysokie (657 m)
 • Wysota (784 m) WIĘCEJ...
 • Zamczyska (568 m)
 • Żabia (549 m)
 • Żydowska (711 m)

 • Pasmo Bordiów Wierchu
 • Pasmo Bukowicy
 • Pasmo Łysej Góry i Polany
 • Pasmo Magury Wątkowskiej
 • Pasmo Magury Małastowskiej
 • Pasmo Suchej Homoli
 • Pasmo Koziego Żebra


POGÓRZE KARPACKIE

 • Babia Góra (387 m)
 • Bania (422 m)
 • Bardo (534 m)
 • Brzanka (536 m)
 • Brzeżanka (477 m)
 • Chełm (528 m)
 • Cieklinka (513 m)
 • Czarnówka (492 m)
 • Gilowa Góra (506 m)
 • Golanka (355 m)
 • Góra św. Grzegorza (417 m)
 • Góra św. Marcina (384 m)
 • Franków (534 m)
 • Kiczora (516 m)
 • Kokocz (434 m) WIĘCEJ...
 • Królewska Góra (554 m)
 • Kuty (664 m)
 • Liwocz (562 m)
 • Magiel (350 m)
 • Nosalowa (365 m)
 • Pasia (527 m)
 • Patria (432 m)
 • Pustki (446 m) WIĘCEJ...
 • Królewska Góra (554 m)
 • Rysowany Kamień (427 m)
 • Słona Góra (403 m)
 • Sucha Góra (585 m)
 • Trzemeska Góra (390 m)

 • Pasmo Jazowej
 • Pasmo Klonowej
 • Pasmo Brzanki i Liwocza
 • Czarny Dział
 • Dział nad Gogołowem

Ostatnia aktualizacja:
24-02-2018 14:55:45


stat4u