O stronie i autorze słów kilka...

Witam!

dariusz zając

Nazywam się Dariusz Zając i jestem mieszkańcem Jasła, miejscowości położonej w Pogórzu Środkowobeskidzkim, w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej (dawniej określanych Dołami Jasielsko-Sanockimi), a więc mniej więcej w środku terenu, który będzie tematem zainteresowania prezentowanym na tej stronie. Jasło jest miastem powiatowym położonym w płd.-zach. części województwa podkarpackiego, w miejscu gdzie łączą się 3 duże rzeki tego regionu: Wisłoka, Jasiołka i Ropa, wypływające z Beskidu Niskiego.

Teren, który będzie tematem zainteresowania na tej stronie, obejmował będzie Beskid Niski oraz przyległe do niego najbliższe Jasłu Pogórze Środkowobeskidzkie, czyli: Pogórze Ciężkowickie, Strzyżowskie, Dynowskie, Bukowskie i Jasielskie oraz Obniżenie Gorlickie z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską. Od początku tej strony wiodącym tematem były szlaki turystyczne na wspomnianym wyżej terenie, a wśród nich te najbardziej znane i o długiej tradycji, czyli szlaki PTTK. Ale także inne szlaki, w tym piesze (gminne i stowarzyszeń), rowerowe, ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, czy szlaki tematyczne, gdzie starałem się i nadal to czynię, by je opisać, pokazać atrakcje i ciekawostki znajdujące się przy danym szlaku lub w bliskiej odległości od niego, a także całość okrasić zdjęciami z terenu, by ukazać ten region i jego walory.

Z czasem zaczęły pojawiać się tutaj także artykuły turystyczne traktujące o walorach tego regionu, historii i o ciekawostkach tu występujących (także po południowej stronie Karpat), bowiem ze statystyk strony internetowej, którą prowadziłem wcześniej wiem, że cieszyły się one dość znacznym zainteresowaniem. Nie zabraknie też na tej stronie zdjęć ukazujących piękno tego regionu, czego dowodem jest wciąż budowana i uzupełniana galeria.

Niewątpliwie będę chciał namówić także moich znajomych, którzy też znają i penetrują ten region, by podzielili się swoimi wrażeniami z jego eksploracji, i aby się włączyli w prowadzenie tej strony w każdy możliwy sposób, bowiem samemu trudno wszędzie być i na bieżąco śledzić nowości i nowinki, wszak sam Beskid Niski jest największym obszarowo z polskich Beskidów, a czasu na zwiedzanie zawsze jest mało :). Ponadto wspólnie razem zawsze raźniej :).

Z turystyką nie jestem związany z racji wykształcenia, ale z zamiłowania do gór, przyrody, czy historii tego terenu. Z uwagi na miejsce zamieszkania, najczęstszym terenem moich peregrynacji turystycznych, zarówno pieszych jak i na rowerze, jest Beskid Niski, a jest tam co zwiedzać i odkrywać. Jestem członkiem PTTK, a także członkiem wspierającym Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" w Sanoku.

stat4u