Osobliwości przyrody Beskidu Niskiego i Pogórzy Karpackich


Każdy region posiada jakieś walory przyrodnicze, czy to przyrody ożywionej, czy nieożywionej, w postaci wychodni skalnych, wodospadów i kaskad, przełomów rzecznych, jeziorek osuwiskowych i innych tego typu cudów przyrody. Nie inaczej jest w Beskidzie Niskim i na Pogórzach Karpackich, gdzie również znajduje się wiele tego typu przyrodniczych ciekawostek. I tu właśnie zostaną one pokazane na zdjęciach.

Kliknięcie na którąś z miniaturek spowoduje przejście do galerii, bądź to z Beskidu Niskiego, bądź z Pogórzy Karpackich.


osobliwości przyrody beskid niski
osobliwości przyrody pogórze karpackie


wróć do strony głównej galerii regionu

stat4u