Nieistniejące wsie Beskidu Niskiego


Wędrując po Beskidzie Niskim pieszo, czy jeżdżąc na rowerze, często turysta może spotkać puste doliny, bez domostw, z nieuprawianymi polami, ze zdziczałą przyrodą, można by rzec bez życia. Ale przemierzając te doliny, co jakiś czas można natknąć się na ślady wskazujące, że kiedyś ktoś tu musiał mieszkać, bowiem pozostały cmentarze, cerkwiska, przydrożne krzyże i kapliczki, zdziczałe drzewa owocowe, piwnice, które niewątpliwie wskazują, że tętniło tu kiedyś życie. I tak też było... Wielu zapewne zastanawia się wtenczas, co się stało, że doliny te opustoszały i pozostały w nich tylko ślady materialne po mieszkającej tu niegdyś ludności, często już nadszarpnięte przez upływający czas. Coraz częściej w takich dolinach można spotkać jakąś tablicę informacyjną o danej wsi, o mieszkających tu niegdyś ludziach i dlaczego opuścili swe domostwa, a także dzięki różnych ludziom i organizacjom, wyremontowane krzyże i kapliczki, które stawiali ówcześni mieszkańcy.

Z tablic tych można się dowiedzieć, że tereny Beskidu Niskiego przed II wojną światową, a nawet niedługo po niej, były dość gęsto zaludnione. W zdecydowanej większości była to ludność pochodzenia rusińskiego, od XIX wieku nazwana Łemkami. Zamieszkiwali oni w zwartym terytorium od wschodniej części Beskidu Sądeckiego, w Beskidzie Niskim, aż po zachodnie krańce Bieszczadów. Znaczna cześć Łemków w trakcie wojny, i zaraz po jej zakończeniu wyjechała stąd w ramach wymiany ludności z Ukraińską SRR, a ci, którzy nie dali się namówić na ten wyjazd, zostali już przymusowo wysiedleni w ramach tzw. Akcji "Wisła" w 1947 roku, w którym to Beskid Niski opustoszał niemal zupełnie. Cześć ludności łemkowskiej powróciła w swoje rodzinne strony po 1956 roku, kiedy była taka możliwość, ale niektóre wioski nie zostały już w ogóle zasiedlone, zawładnęła nimi beskidzka przyroda.

Poniżej znajduje się wykaz miejscowości Beskidu Niskiego, które w związku z tym co napisano wyżej, w zasadzie istnieją już tylko na mapach. Choć ostatnio i tam gdzieniegdzie zaczynają się pojawiać nowe obiekty budowlane. Jednak póki co nie zmienia to faktu, że dana wieś nie tętni już życiem jak dawniej.

Naciskając na nazwę danej miejscowości, będziemy mogli przenieść się do jej krótkiego opisu i galerii zdjęć ukazujących co po niej pozostało oraz obecnego krajobrazu.

 • Banica k. Gładyszowa
 • Bieliczna
 • Ciechania
 • Czarne
 • Czeremcha
 • Czertyżne
 • Darów
 • Długie
 • Huta Pielgrzymska (Samoklęska)
 • Hałbów
 • Jasiel
 • Jawornik
 • Kamionka
 • Królik Wołoski
 • Lipna
 • Nieznajowa
 • Przybyszów
 • Polany Surowiczne
 • Radocyna
 • Regetów Wyżny
 • Rostajne
 • Rudawka Jaśliska
 • Smereczne
 • Surowica
 • Szklary
 • Świerzowa Ruska
 • Tarnawka
 • Wernejówka
 • Wilsznia
 • Wola Wyżna
 • Wołtuszowa
 • Wólka
 • Zawoje
 • Żydowskie

  • Ostatnia aktualizacja:
      14-07-2017 21:42:30

   stat4u