Krempna - w Beskidzie Niskim


Trochę historii i teraźniejszości


Krempna - dawna wieś łemkowska, położona w dolinie Wisłoki i potoku o tej samej nazwie. Jej początki sięgają końca XV wieku, kiedy to z 1499 roku mamy wzmiankę, że była zasiedlona Wołochami i należała do Wojszyków. Kolejnymi ważniejszymi właścicielami wsi byli: Stadniccy, Wiśniowieccy, Radziwiłłowie (Karol Radziwiłł zwany jako "Panie Kochanku"), Bobowscy, Stadniccy i Potuliccy. Nazwa wsi ma pochodzić ponoć od słowa "kram", co miałoby sugerować, że często przejeżdżający tu kupcy traktem handlowym do Bardejowa rozkładali tu swoje kramy. Istnieje też inna hipoteza, jakoby nazwa wywodziła sie od słowa "krępy", ale co miałoby oznaczać dokładnie nie wiadomo, może miało dotyczyć postury tutejszych mieszkańców... Z czasem ukształtowała i przyjęła się nazwa Łemkowie na określenie tutejszych mieszkańców, jak i pozostałej części Beskidu Niskiego. Łemkowie zamieszkiwali wieś do 1947 roku, kiedy to w ramach operacji "Wisła" zostali stąd wysiedleni, we wsi zostali Polacy i rodziny mieszane. Po 1956 roku część Łemków powróciła do swojej wsi.

Obecnie Krempna jest siedzibą gminy, z kilkonastoma sołectwami porozrzucanymi dość znacznie po obszarze gminy, jeśli idzie o odległości. Kilka miejscowości z terenu gminy już nie istnieje, są to dawne łemkowskie wioski Ciechania, Świerzowa Ruska i Żydowskie. Wchodzi w skład powiatu jasielskiego, a ten z kolei jest częścią woj. podkarpackiego. W Krempnej ma swoją siedzibę Dyrekcja Magurskiego Parku Narodowego i Muzeum tegoż parku. Działa tu także Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna. Od lat 70. XX wieku Krempna zaczęła być postrzegana jako wieś wypoczynkowa, uzyskując status wsi letniskowej. Po latach zaniedbania zalewu na Wisłoce, obecnie można tam rekreacyjnie wypoczywać, popływać kajakami i innym sprzętem pływającym, istnieją tu też ośrodki wypoczynkowe, które na nowo odżyły.

fot. Bożena Jurkowska, Dariusz Zając

Warto zobaczyć:

- dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem śś Kosmy i Damiana,
- cmentarz parafialny z wieloma kamiennymi nagrobkami dawnych mieszkańców,
- cmentarz z I wojny światowej nr 6 na wzgórzu "Łokieć",
- Ośrodek Edukacyjny i Muzeum MPN,
- zalew i zapora na Wisłoce,
- krzyże i kapliczki,
- łemkowskie chyże.

Szlaki turystyczne

Przez Krempną przechodzi kilka szlaków turystycznych, zarówno pieszych, jak i rowerowych, których węzły znajdują się w centrum wsi, w okolicy głównego skrzyżowania. Szlaki piesze, to 2 szlaki PTTK, dość długi szlak zielony z Gorlic do Ożennej/Grabiu oraz zaczynający (kończący) się tu szlak żółty do Bartnego, niegdyś był to szlak do Mrukowej (zmiany nastąpiły w 2016 roku). Kolejnymi szlakami są szlaki rowerowe, a jest ich tutaj również dwa. Pierwszy to pętla przez Hutę Krempską koloru zielonego o nazwie "Wokół Kotalnicy" oraz drugi, szlak żółty przez Myscową do Huty Polańskiej. Można powiedzieć, że prowadzi tutaj jeszcze jeden szlak rowerowy, alw specyficzny, nie znakowany tak jak wcześniej wspomniane, jedynie tablicami, czy drogowskazami w ważniejszych miejscach, a jest to Karpacki Szlak Rowerowy koloru czerwonego. W Krempnej też zaczyna się ścieżka przyrodnicza "Hałbów - Kamień", istniejąca od dawna w postaci numerów poszczególnych przystanków, ale w terenie wyznakowana dopiero w 2016 roku. Pozostałe niby szlaki rowerowe, które wypisane są chociażby na stronie gminy lub w różnych folderach, przewodniczkach, są tylko i wyłącznie wymysłem gminnych urzędników i nigdy nie były wyznakowane w terenie. Trudno więc nazywać ich szlakami, a jedynie można nazwać proponowanymi trasami dla turystów. Jest jeszcze w Krempnej jedna ścieżka - nieznakowana, zwana „Dobry widok – Krempna”, przygotowana przez młodzież z grupy Szkolny Wolontariat dla chcących podziwiać piękne widoki. Posiada 5 punktów, w każdym z nich jest pamiątkowa pieczątka.


Ostatnia aktualizacja:
26-10-2017 12:24:33

wróć do strony głównej wsi BN

stat4u