Cyfrowe Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos


Początkiem 2018 roku ruszyła internetowa strona z archiwalnymi zdjęciami Jerzego Tura i Barbary Tondos, z wykształcenia historyków sztuki. Jak napisali autorzy strony, są to: (...) digitalizowane systematycznie negatywy, fotografie i dokumenty dotyczące historii zabytków ruchomych, architektury i budownictwa oraz krajobrazu kulturowego z terenu południowo-wschodniej Polski, w tym także terenu Łemkowszczyzny. Pochodzą one z prywatnego archiwum Jerzego Tura i dr Barbary Tondos - inwentaryzatorów zabytków. Materiały powstały w latach od ok. 1955 do ok. 2009 r. Archiwum jest własnością Katarzyny Tur-Marciszuk, córki Barbary Tondos i Jerzego Tura. Odziedziczone po rodzicach zostało przekazane przez właścicielkę w depozyt Ruskiej Bursie w celu digitalizacji i opracowania oraz udostępniania do celów naukowych, badawczych i wystawienniczych.

Poruszając się po tej stronie mamy możliwość wyboru województwa (podkarpackie i małopolskie), a te są podzielone na powiaty. W obecnym woj. małopolskim są to dawne powiaty: gorlicki, nowosądecki i tarnowski, natomiast w podkarpackim: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki i strzyżowski. Jest też możliwość jeszcze bardziej szczegółowego wyboru, bowiem można wybrać wyszukiwanie tylko określonych obiektów. Oprócz tego w dziale "Archiwum" mamy możliwość poczytania wielu tekstów, także odręcznie spisanych notatek autorów, a także wielu szkiców i rzutów obiektów. Są też fotografie nierozpoznane przez autorów strony, a więc do identyfikacji, można więc spróbować sił i je rozpracować.

Adres strony internetowej: http://www.lem.fm/archiwa/index.php

wróć do archiwum aktualności

stat4u