Nowa ścieżka przyrodniczo-historyczna "Olchowiec"


Powstała nowa ścieżka przyrodniczo-historyczna "Olchowiec", na której uroczyste otwarcie zapraszają w sobotę 18.11.2017 roku Gmina Dukla, społeczność słowackiej miejscowości Vyšná Pisaná oraz Magurski Park Narodowy.

Jak można wyczytać z reklamowanych plakatów zaproszeniowych, ścieżka ma długość 11,5 km i jest formie pętli, posiada 15 przystanków, a zaczyna się w miejscowości Olchowiec w Beskidzie Niskim. Z przedstawionego niżej schematycznego przebiegu ścieżki wynika, że prowadzić ona będzie tak jak żółty szlak PTTK, doliną potoku Olchowczyk, przy czym w ostatnim odcinku ścieżka opuszcza szlak żółty i prowadzi wprost ku granicy państwa. Choć istnieje też możliwość, że zmianie uległ w tym miejscu szlak żółty i też będzie prowadził do granicy na wprost, co można zobaczyć także na tej schematycznej mapce. Następnie granicą na widokowy szczyt Baranie, a później grzbietem zwanym dawniej właśnie Baranie (Spalenisko) w kierunku góry Dobańce (625 m), a dalej w jej okolicy, zejście z grzbietu do Kolonii Olchowiec, do Izby muzealnej prowadzonej przez T. Kiełbasińskiego. Stąd do drogi Olchowiec-Polany i tą drogą, doliną potoku Wilsznia, powrót do centrum Olchowca.

Gdyby się ktoś zdecydował w sobotę na pojechanie do olchowca, to program otwarcia ściezki jest nastepujący:
A oto sobotni program:
- 9:00 - 14:00 - przejście całą pętlę ścieżki (obowiązuje strój turystyczny),
- 14:00 - 14:30 - oficjalne otwarcie ścieżki: Olchowiec przy Domu Ludowym,
- 14:30 - 16:00 - poczęstunek dla uczestników, ognisko.

Ścieżka została zrealizowana w ramach projektu: "Przez górkę do sąsiada", w którym wiodącym partnerem była Gmina Dukla oraz starostvo Vyšná Pisaná w Republice Słowacji, współfinansowanego przez EFRR w ramach współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach tego projektu ma być także stworzony mobilny - wirtualny przewodnik, który ma ułatwić turystom korzystających z nowinek technologicznych odkrywanie atrakcji przyrodniczo-historycznych na tej ścieżce. Wydano też przewodniczek papierowy po tej ścieżce, zawierający opisy przyrody i atrakcji kulturowych. Powstanie ścieżki poprzedziło spotkanie ze znawcami tematu, które odbyło się w 2016 r. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli, gdzie przedstawiono wówczas kilka propozycj nowych szlaków oraz wspomnianej ścieżki przyrodniczo–kulturowej "Olchowiec".

schemat przebiegu ścieżka przyrodniczo-turystyczna olchowiec

wróć do archiwum aktualności

stat4u