Szlaki turystyczne PTTK w Beskidzie Niskim

beskid niski szlaki turystyczne

Poniżej zamieszczony jest wykaz szlaków turystycznych pieszych PTTK w Beskidzie Niskim. Jak widać szlaków jest tu niemało, szczególnie w zachodniej części, w tym dwa dalekobieżne, czyli czerwony główny szlak beskidzki (Ustronie - Wołosate) ciągnący się ponad 500 km przez najciekawsze partie polskich Karpat oraz szlak niebieski tzw. graniczny (Grybów - Rzeszów), na odcinku Beskidu Niskiego noszący imię Kaziemiarza Pułaskiego. Szlak czerwony GSB (od zachodu aż po okolicę pustelni św. Jana) jest dodatkowo fragmentem międzynarodowego szlaku o symbolu E-3 ciągnącego się od Atlantyku m.in. przez Pireneje, Ardeny, Sudety i Karpaty do Morza Czarnego, natomiast odcinek od węzła szlaków pod Kamienną Górą na wschód, jest fragmentem drugiego długodystansowego szlaku (ok. 3000 km) o symbolu E-8 łączącego Morze Północne z Cieśniną Bosfor, który w Polsce prowadzi właśnie przez fragment Beskidu Niskiego i Bieszczady. Niektóre z tych szlaków zostały wyznakowane jeszcze przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) przed II wojną światową. Nowych szlaków ostatnio PTTK nie znakuje w zasadzie wcale, a nawet pojawiła się groźba ich kasowania, co już w niektórych miejscach miało miejsce np. odcinek zielonego szlaku z przeł. pod Cigielką przez Lackową do szczytu Dzielec. Czy zmiany w okolicach Wysowej i Regetowa, gdzie ciągłość stracił szlak żółty. A najbardziej głośnym echem odbiła się próba likwidacji niebieskiego szlaku granicznego im. Kazimierza Pułaskiego, inspirowana i lansowana przez KTG ZG PTTK. Długo trwały "przepychanki" pomiędzy Oddziałami a wspomnianą Komisją i dziś można stwierdzić, że Oddziały PTTK obroniły go, bowiem w 2016 roku szlak został odnowiony.
Poniżej wykazu znajduje się mapka poglądowa szlaków PTTK całego Beskidu Niskiego, od Nowego Sącza po dolinę Osławy, po naciśnięciu której pojawia się większamapa. Oprócz przebiegów szlaków, zaznaczona tam ważniejsze szczyty, miejscowości, główne drogi i rzeki regionu.

 • Główny szlak beskidzki czerwony (GSB): Krynica - Komańcza
  • odcinek: Krynica - Huzary (864 m) - Mochnaczka N. - Mizarne - Izby - Ropki - Hańczowa     WIĘCEJ...
  • odcinek: Hańczowa - Kozie Żebro - Regetów - Rotunda - Zdynia - Wołowiec - Bartne     WIĘCEJ...
  • odcinek: Bartne - Magura Wątkowska - Świerzowa - Kolanin - Przeł. Hałbowska - Kąty     WIĘCEJ...
  • odcinek: Kąty - Łysa Góra - Chyrowa - Pustelnia św. Jana - Cergowa (716 m) - Iwonicz Zdrój     WIĘCEJ...
  • odcinek: Iwonicz Zdrój - Rymanów Zdrój - Wisłoczek - Puławy Górne - Tokarnia - Przybyszów - Komańcza
 • Szlak graniczny niebieski im. Kazimierza Pułaskiego: Grybów - Łupków
  • odcinek: Grybów - Chełm (779 m) - Wawrzka - Sucha Homola - Bordiów Wierch - Ropki     WIĘCEJ...
  • odcinek: Ropki - Huta Wysowska - Wysowa - Jaworzyna (881 m) - Konieczna - Grab/Ożenna     WIĘCEJ...
  • odcinek: Grab/Ożenna - Filipowski Wierch - Baranie - Barwinek - Przeł. Dukielska    WIĘCEJ...
  • odcinek: Przeł. Dukielska - Czeremcha - Kamień - Jasiel - Kanasiówka - Nowy Łupków - Łupków
 • Szlak zielony Gorlice - Ożenna/Grab
  • odcinek: Gorlice - Łysula - Wapienne - Ferdel - Kornuty - Wątkowa - Magura Wątkowska - Folusz     WIĘCEJ...
  • odcinek: Folusz - Mrukowa - Bucznik - Nowy Żmigród - Grzywacka - Kąty - Kamień - Krempna - Wysokie - Ożenna/Grab    WIĘCEJ...
 • Szlak zielony Stróże - Wysowa im. Wincentego Pola
  • odcinek: Stróże - Maślana Góra - Szymbark - Magura Małastowska - Magura Małastowska (schr. PTTK)
  • odcinek: Magura Małastowska (schr. PTTK) - Smerekowiec - Skwirtne - Kozie Żebro - Wysowa - Przełęcz pod Cigielką
 • Szlak żółty Gorlice - Florynka - Nowy Sącz
  • Gorlice - Przeł. Żdżar - Bielanka - Miejska Góra - Ropa - Wawrzka - Florynka     WIĘCEJ...
  • Florynka - Kozie Żebro (888 m) - Jaworzyna (821 m) - Sapalska Góra (831 m) - Nowy Sącz (Jamnica PKP)
 • Szlak niebieski: Gorlice - Sękowa - Przeł. Owczarska - Magura Małastowska - Przeł. Małastowska - Banica - Bartne (bacówka PTTK)     WIĘCEJ...
 • Szlak niebieski: Nowy Sącz - Jodłowa Góra - Rosochatka - Ptaszkowa - Jaworze - Kamianna - Krzyżówka
 • Szlak zielony: Besko - Pastwiska - Puławy Górne - Darów - Surowica - Moszczaniec - Kanasiówka     WIĘCEJ...
 • Szlak zielony: Komańcza - Dołżyca - Garb Średni
 • Szlak żółty: Folusz - Kornuty - Bartne - Banica - Wołowiec - Nieznajowa - Radocyna - Konieczna     WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Wysowa - Blechnarka - Przeł. Wysowska - Stebnicka Huta (Hutisko)     WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: (Regietów) Regetów - Przełęcz Regetowska - Regetovka (Słowacja)     WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Magura Małastowska (schronisko PTTK) - Oderne - Uście Gorlickie - Homola (węzeł)     WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Ropki - Przełęcz Perehyba - Biała Skała - Ostry Wierch - węzeł szlaków     WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Mrukowa - Kotań - Przeł. Hałbowska - Krempna (Uwaga! Zmiany na szlaku)     WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Bartne - Świerzowa Ruska - Świątkowa W. - Kotań - Przeł. Hałbowska - Krempna    WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Tylawa - Smereczne - Wilsznia - Olchowiec - Baranie (Uwaga! Zmiana na szlaku)     WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Wola Piotrowa - Bukowica - Wisłok Wielki - Wisłok Górny - Kanasiówka
 • Szlak zielony: Barwinek - Zyndranowa - Ostra - Stasiane - Tylawa - Dziurcz - Pustelnia św. Jana
 • Szlak zielony: Grybów - Modynianka (678 m) - Jaworze (880 m)    WIĘCEJ...
 • Szlak czarny: Folusz - Diabli Kamień - Barwinok (węzeł szlaków)    WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Jaśliska - Lipowiec - Czeremcha - Przeł. Beskid nad Czeremchą     WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Huta Polańska - Przełęcz Mazgalica    WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Dukla - Łazy Teodorowskie - węzeł szlaków pod Magurą (Chyrową)     WIĘCEJ...
 • Szlak żółty: Mrukowa - węzeł szlaków pod Trzema Kopcami
 • Szlak czarny: Klimkówka - Klimkówka Flasza (węzeł szlaków)     WIĘCEJ...
 • Szlak niebieski: Rozdziele - Ferdel (węzeł szlaków)     WIĘCEJ...
beskid niski szlaki schemat

Ostatnia aktualizacja:
   23-11-2017 11:36:06

wróć do strony głównej ze szlakami PTTK

stat4u