Szlaki PTTK Pogórza Dynowskiego: Dębica - Odrzykoń

odcinek: Wiśniowa - Królewska Góra - zamek Kamieniec

znak szlaku PTTK

Szlak niebieski: Wiśniowa - rez. Herby - Czarnówka (492 m) - Rzepnik - Polana (440 m) - Królewska Góra (554 m) - Odrzykoń (zamek Kamieniec)

Jest to dość długi szlak prowadzący przez Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie z Dębicy do Odrzykonia (zamek Kamieniec) liczący 58 km. A tak naprawdę, to jest nawet dłuższy, bowiem z Dębicy prowadzi jeszcze na północ do Pustkowa. Natomiast opisywany tu odcinek jest długości ok. 22 km, a prowadzący przez 2 pasma Pogórza Dynowskiego: Jazowej i Królewskiej Góry, którym zajmują się znakarze rzeszowskiego (Wiśniowa - Rzepnik) i krośnieńskiego (Rzepnik - Odrzykoń) Oddziału PTTK. Większa część trasy, objęta jest przez Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Przejście całego szlaku wg czasów z drogowskazów PTTK zajmie nam ok. 7 godzin. Warto też wspomnieć, że wędrując nim, będziemy poruszać się m.in. przez tereny, gdzie dawniej zamieszkiwali tzw. Zamieszańcy, ludność pochodzenia rusińskiego, dlatego też w Rzepniku spotkamy dawną cerkiew, obecnie użytkowaną przez kościół rzymskokatolicki. Po drodze przechodzić będziemy także przez rez. Herby.


wiśniowa pałac mycielskich

WIŚNIOWA - wieś nad Wisłokiem, na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego, o której pierwsze wzmianki pisane pojawiły się w XIV w. Właścicielami wsi byli m.in. Bogoriowie, Seweryn Boner, Mniszchowie, czy Mycielscy. Będąc tu warto odwiedzić położony bardzo blisko szlaku zespół pałacowo–parkowy Mycielskich, na który składają się pałac z przełomu XVII/XVIII wieku, barokowa oficyna oraz zabytkowy park z wieloma pomnikami przyrody oraz ciekawą aleją grabową, za którą mieści się kaplica grobowa rodziny Mycielskich zbudowana w stylu neoklasycystycznym z czerwonej cegły i piaskowca. Nie tak dawno jeszcze służyła wiernym jako kościół, po jej prowizorycznym rozbudowaniu.

Szlak we Wiśniowej prowadząc drogą główną w kierunku Strzyżowa, dochodzi do zawieszonego na drzewie drogowskazu szlaku i w tym miejscu opuszcza drogę, skręcając w prawo przed stadionem sportowym w niewielką asfaltową dróżkę. Prowadzi wzdłuż stadionu i potoku, przekracza tory linii kolejowej Jasło - Rzeszów i zaraz za nimi skręca na prawo, by po ok. 30 m skręcić w lewo na ścieżkę ułożoną z płytek chodnikowych i nią zmierza do kładki nad Wisłokiem. Przekraczamy Wisłok i po chwili już jesteśmy w Jazowej, wcześniej oglądając po prawej przełom Wisłoka zwany Bramą Frysztacką. Dochodząc do drogi asfaltowej przecinamy ją na wprost i po chwili mijając domy wchodzimy w zagajnik zmierzając drogą w górę. Dochodzimy w końcu do granicy lasu, gdzie znajduje się tablica z informacją, że wkraczamy do Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Stąd dalej wznosimy się, przecinamy leśną drogę i wspinamy się nieco stromiej ostatecznie na grzbiet pasma Jazowej. Po jego osiągnięciu skręcamy na lewo i już grzbietem zmierzamy do rez. Herby, naprzemiennie raz w dół, raz w górę i dochodzimy w końcu do pierwszych skałek, później kolejna, najbardziej okazała, dalej pozostałe już mniejsze. Po ostatnich skałkach, nieco dalej szlak opuszcza grzbiet, dochodzi do leśnej drogi i skręca na lewo, a po chwili do drogi z Łęk Strzyżowskich do Kozłówka (tu tablice z informacją o rezerwacie). Skręcając na lewo prowadzi tą drogą ok. 150 m i gdy ta zakręca ostro na prawo, ponownie wkracza w las na leśną dróżkę i prowadząc u podnóża grzbietu, po chwili ponownie dochodzi do wspomnianej wcześniej drogi, która ostro zakręca tu na lewo do Kozłówka.

rezerwat herby tablica

Rez. HERBY - to rezerwat przyrody nieożywionej (geologiczny), utworzony w 1999 roku, na obszarze 145 ha. Przecięty jest drogą wojewódzką i rzeką Wisłok, więc położony jest zarówno na Pogórzu Dynowskim, jak i Strzyżowskim, pomiędzy którymi przeciska się wspomniana rzeka przez tzw. Bramę Frysztacką. Ochronie podlegają tu licznie występujące wychodnie piaskowca, w otoczeniu lasów, głównie bukowych i grądowych. Bogaty jest też świat flory, gdzie 13 gatunków roślin znajduje się pod ochroną.

pomnik mogiła zamordowana rodzina pietrusza wola

Szlak natomiast przeciną drogę na wprost i po przekroczeniu szlabanu wkracza ponownie na wyraźną leśną drogę, nieco dalej na rozwidleniu wybiera prawą odnogę i po przełamaniu grzbieciku obniżając się, opuszcza wyraźną drogę i skręca na lewo, dochodząc po chwili do innej drogi leśnej. Tu skręca w prawo i zmierza nią, z czasem obniżając się na rozległą przełączkę. Tu trzeba uważać, bo szlak schodzi z tej drogi na prawo i wspina się na bezimienny szczyt o wysokości 491 m. Ale jakbyśmy nie znaleźli tu znaków szlaku, to można iść drogą na wprost stokami wspomnianej góry i wyjdzie się do szlaku po jej drugiej stronie. Później po pokonaniu szczytu (491 m) obniżamy się, pokonujemy jeszcze niewielkie wzgórze (widok na pasmo Magury Wątkowskiej) i z przełączki za nim wychodzimy na najwyższe wzniesienie pasma Jazowej o nazwie Czarnówka (492,8 m) - jak pozostałe szczyty tego pasma całkowicie zalesiony. Na szczycie opuszczamy leśny dukt, skręcając na lewo i obniżamy się wydeptaną ścieżką, później wyraźniejszą drogą, dochodzimy do podnóża Spalonej Góry (486 m), przed którą szlak zatacza łuk i dopiero wychodzi na szczyt. Stąd znowu na przełączkę, później ponownie na bezimienny szczyt i z niego obniżamy się, by w końcu wznieść się na niewielkie wypłaszczenie u podnóża Łysej Góry i stąd jej stokami dochodzimy do niewielkiego wypłaszczenia, gdzie szlak skręca na prawo. Tu po lewej stronie znajduje się mało widoczny (szczególnie w lecie) pomnik na mogile mieszkańców zamordowanych w dniu 18.12.1942 r. i w czerwcu 1943 r. przez Policję niemiecką i ukraińską*. Stąd już w dół, wychodzimy na polankę, a później do drogi utwardzonej z Rzepnika do Wysokiej Strzyżowskiej, gdzie skręcamy w prawo (idący w przeciwną stronę, skręcają tu na lewo, i za chwilę na rozdrożu wybierają prawą odnogę). Stąd ponownie w dół, asfaltową drogą do Rzepnika, z widokami na jego okolicę. Mijamy po prawej pierwszy z cmentarzy parafialnych, na którym kilkanaście kamiennych nagrobków po dawnych mieszkańcach wyznania greckokatolickiego, nieco niżej kolejny cmentarz z jednym narobkiem i dochodzimy do drogi głównej przez Rzepnik w okolicach remizy.

cerkiew rzepnik pogórze dynowskie

RZEPNIK - wieś na pogórzu Dynowskim położona nad potokiem Merla, prawym dopływem Wisłoka, założona w XVI wieku. Niegdyś zamieszkała była przez Rusinów, tzw. Zamieszańców, czyli jak mawiano „Zamieszanyj narid” wśród ludności polskiej. Będąc tu, warto np. zwiedzić dawną cerkiew z 1912 roku św. Paraskewy, zbudowaną na planie krzyża greckiego z centralnie umieszczoną kopułą, trójdzielną i orientowaną (prezbiterium skierowane na wschód). Wewnątrz zachował się ikonostas, a ściany i stropy pokryte są figuralno-ornamentalną polichromią z motywami roślinnymi oraz napisami w języku starocerkiewno-słowiańskim. Obok cerkwi rośnie pomnik przyrody bezszypułkowy dąb "Jagiellon" mający ponad 500 lat. Na cmentarzu kilkanaście kamiennych nagrobków po dawnych mieszkańcach.

krzyż cmentarz rzepnik kiczary rzepnik widok na pogórze

Tu znajdują się drogowskazy szlaku, zarówno nowsze zawieszone na drzewie, jak i starsze, po drugiej stronie drogi zawieszone na drewnianym słupie. Po dojściu do drogi szlak skręca tu na lewo i po ok. 140 metrach dochodzimy do dawnej cerkwi greckokatolickiej z 1912 roku, obecnie kościół rzymskokatolicki. Stąd dalej asfaltową drogą wznosi się w kierunku Bratkówki i gdy osiągnie kulminację tajże, można podejść dróżką na prawo na wzgórze Kiczary (438 m) skąd roztacza się całkiem niezła panorama na najwyższe szczyty Pogórza Dynowskiego oraz na Beskid Niski. Nieopodal szczytu miejsca na ognisko oraz wiata ze stołami w środku. Mijając kulminację drogi obniżamy się i po ok. 440 m szlak opuszcza drogę główną i skręca w lewo na boczną drogę, także asfaltową. Nią prowadzi ok. 500 m i gdy droga zaczyna wyraźnie opadać trzeba uważać, bowiem szlak opuszcza ją i skręca na lewo w mało widoczną początkowo dróżkę polną. Później należy kierować się do stojącej ambony myśliwskiej, którą mija się po prawej i po ok. 300 m od drogi asfaltowej wchodzi się w las. Po ok. 250 marszu skręcamy na prawo i zmierzamy pasmem Królewskiej Góry w kierunku pierwszego znaczniejszego szczytu Polana (440 m). Niemniej jednak zanim tam dotrzemy, wychodzimy na małą polankę z widokiem na Czarny Dział i na niej, jak ktoś ma chęć odwiedzić cmentarz z I wojny światowej na tzw. Tajwanie, to może skręcić tu na lewo i zejść ok. 500 m wyraźną drogą i przed miejscem gdzie drogę przecina linia energetyczna skręcić w wydeptaną ścieżkę w prawo. Stąd jeszcze ok. 200 m i dojdziemy do cmentarza otoczonego drewnianym ogrodzeniem, na którym stoi krzyż z odzysku z cmentarza wojennego nr 9 w Łysej Górze w Beskidzie Niskim.

cmentarz 1 wojna tajwan węglówka sztolnia wzgórze polana pogórze dynowskie

Kto nie schodzi do cmentarza, na polance wybiera prawą odnogę drogi, która zaczyna się obniżać, po chwili wychodząc na małe wypłaszczenie na którym stoi mała współczesna kapliczka, a na drzewie zawieszony jest drewniany krzyż. Stąd dalej prosto drogą leśną, mijamy przełęcz i podchodząc, w pewnym momencie szlak skręca gwałtownie na lewo, także w drogę leśną i trawersując stoki bezimiennego wzgórza dochodzi na przełączkę między nim a szczytem Polana (440 m) po lewej, a chwilę później dochodzi do drogi leśnej biegnącej w poprzek. Jakby ktoś chciał i był tym zainteresowany, to po drugiej stronie szczytu Polana znajdują się dawne sztolnie (zaznaczone są na mapach wyd. Compass). Po dojściu do wspomnianej drogi szlak skręca na lewo i po chwili marszu zaczyna się wznosić, na rozwidleniu wybierając prawą odnogę. Prowadzi dość kamienistą ścieżką, mija kulminację i opada do wyraźnej drogi leśnej, gdzie skręca w lewo i po ok. 250 m marszu jesteśmy na przełączce pod Królewską Górą, gdzie krzyżują się leśne drogi.

królewska góra cmentarz 1 wojna

Stąd szlak opuszcza wyraźną drogę i kieruje się na wprost ku widocznym stokom Królewskiej Góry i po chwili mija po prawej cmentarz z I wojny światowej, obecnie ogrodzony, z krzyżem - podobnie jak na Tajwanie - z cmentarza wojennego nr 9. Stąd wyraźną już dróżką leśną wspina się stokami Królewskiej i po ok. 200 m od cmentarza wychodzi na grzbiet opadającego stoku, gdzie łączy się ze szlakiem zielonym Strzyżów- Krosno. Ładny stąd widok pomiędzy drzewami na masyw najwyższego szczytu Pogórza Dynowskiego - Suchą Górę (585 m), jak i na lewo na dalszą część Pogórza. Tu skręca w prawo i razem z zielonym szlakiem, który będzie mu towarzyszył już do końca, po chwili wychodzi na kulminację Królewskiej Góry (554 m), której faktyczny szczyt jest po prawej, gdzie stoi słupek geodezyjny. Na szczycie widoki tylko pomiędzy drzewami, podobne jak wcześniej na przełączce. Oprócz nich jest skrzynka z zeszytem do wpisów oraz drogowskazy szlaków i tabliczka z nazwą góry.

matka boska lourdes korczyna węzeł szlaków odrzykoń kamieniec

Ze szczytu obydwa szlaki zmierzają w dół wyraźnym leśnym duktem, dość kamienistym, w pewnym miejscu opuszczają go, skręcając na prawo i zaraz dalej pokonują 2 skręty, najpierw w prawo, a zaraz później pod kątem ostrym w lewo. Po chwili marszu, przecinają inną leśną drogę, a nieco dalej wychodzą z lasu, prowadząc przez łąkę i mijają pierwsze domy, po czym dochodzą do drogi asfaltowej (widoki na Beskid Niski i Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską), którą zmierzają w dół do drogi głównej z Czarnorzek do Odrzykonia. Po jej osiągnięciu skręcają w prawo i zmierzają asfaltem do zamku "Kamieniec" mijając po drodze kapliczkę z 1841 r., a tuż przy samym zamku rodzaj kaplicy (w oparciu o naturalną skalę piaskowca) Matki Bożej z Lourdes, jak i XIV stacji drogi krzyżowej prowadzącej tu z Korczyny. Zaraz za tym, po ok. 170 m szlaki dochodzą pod zamek, gdzie znajdują się drogowskazy szlaków i tablica z siecią tychże. W tym miejscu szlak niebieski kończy swój bieg, podobnie jak i inny szlak tego Pogórza czarny, który dołączył przy końcu z lewej strony.

zamek kamieniec odrzykoń

Zamek KAMIENIEC - bliżej znany jako zamek w Odrzykoniu, choć leży na pograniczu Korczyny i Odrzykonia i dzieli się na zamek wyższy i niższy. To ruiny gotyckiego zamku, który w swojej historii miał wiele możnych rodów za właścicieli m.im. Kamienieckich, Bonerów, Firlejów, Skotnickich, Stadnickich, Mniszchów, czy Branickich. Swego czasu współwłaścicielem połowy zamku był także Aleksander Fredro, dzięki ślubowi z Zofią z Jabłonowskich. Dzięki natrafieniu na dokumeny procesowe dotyczące dawnego sporu dwóch rodzin Skotnickich i Firlejów, posiadających zamek po połowie, na ich podstawie napisał znaną komedię Zemsta. W obejściu zamku, w 1894 roku, w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej, odsłonięto pomnik Tadeusza Kościuszki. Obecnie w zamku znajduje się małe muzeum prowadzone przez Andrzeja Kołdera, kustosza zamku. Ruiny zamku można zwiedzać w sezonie, ewentualnie w dni świąteczne, wejście kosztuje 4,50 zł i 4,00 zł ulgowy.

tekst i fot. Dariusz Zając

----------------------------------

* Na istniejącej tam tablicy zostały wymienione imiona i nazwiska zamordowanych. Z dnia 18.XII.1942 r. są to 4 osoby, natomiast z czerwca 1943 r. również 4, w tym ukrywający się tu jeniec radziecki o nazwisku Dajko. Oprócz mordu, spalono także 2 domy. Wg książki Barbary Uliasz, Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu tylko osoby z pierwszego mordu są tu nadal pochowane, pozostałe 4 zostały ekshumowane. Ekshumowani Polacy zostali pochowani we wspólnym grobie na cmentarzu w Wysokiej Strzyżowskiej, natomiast żołnierz radziecki na cmentarzu AR w Rzeszowie, co potwierdza ta informacja: http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/9356/.


wykres wysokościowy szlak wiśniowa odrzykoń

Czas przejścia:
Wiśniowa - Czarnówka → 2.00 h/ 2.00 h
Czarnówka - Rzepnik → 2.00 h / 2.00
Rzepnik - Królewska Góra→ 2.00 h / 2.30
Królewska Góra - zamek Kamieniec → 0.45 h / 1 h


wiśniowa budynki dworskie wiśniowa pałac mycielskich wiśniowa oficyna podworska wiśniowa kaplica dworska mycielskich wiśniowa aleja grabowa jazowa szlak niebieski wąwóz rzepnik drogowskazy szlaku niebieskiego brama frysztacka jazowa szlak niebieski wisłok w jazowej polanka czarny dział cmentarz rzepnik nagrobki kamienne cmentarz rzepnik nagrobki kamienne cmentarz rzepnik nagrobki kamienne cmentarz rzepnik nagrobki kamienne cmentarz rzepnik nagrobki kamienne cmentarz rzepnik nagrobki kamienne wisniowa zabudowania dworskie cmentarz 1 wojna tajwan węglówka wzgórze kiczary rzepnik cmentarz królewska góra polana 440 sztolnia kopuła cerkwi rzepnik rzepnik cerkiew park podworski wiśniowa park podworski wiśniowa pogórze dynowskie spod królewskiej rezerwat herby skałki pogórze dynowskie rezerwat herby skałki pogórze dynowskie rezerwat herby skałki pogórze dynowskie rezerwat herby skałki pogórze dynowskie rezerwat herby skałki pogórze dynowskie rezerwat herby skałki pogórze dynowskie rezerwat herby skałki pogórze dynowskie rezerwat herby skałki pogórze dynowskie rezerwat herby skałki pogórze dynowskie rezerwat herby skałki pogórze dynowskie dąb jagiellon rzepnik tablica mogiła wola pietrusza

Ostatnia aktualizacja:
26-11-2015 11:10:17

wróć do strony ze szlakami PTTK na Pogórzu Karpackim
wróć do strony ze szlakami PTTK

stat4u