Szlak niebieski: Dąbrówka - Lipnica Dolna - Liwocz (562 m)


szlak niebieski gorajowice warzyce

Jest to szlak spacerowy powstały z inicjatywy gminy Brzyska w 2007 roku. Prowadzi po terenie dwóch gmin powiatu jasielskiego: Brzyska i Skołyszyn. Znakowany jest w typowy sposób dla ścieżki spacerowej PTTK, czyli kwadrat podzielony jest na 2 trójkąty, biały i niebieski. Zaczyna się w dolinie Wisłoki w Dąbrówce, gdzie przebiega inny szlak spacerowy koloru czerwonego Święcany - Przybówka i wykorzystując drogi gminne i leśne zmierza na najwyższy szczyt Pogórza Ciężkowickiego Liwocz (562 m) w ostatnim odcinku przechodząc przez rezerwat o tej samej nazwie co szczyt i dołączając do żółtego szlaku PTTK. Długość szlaku to 8,5 km, z czego drogi asfaltowe to 5 km (58,5%), szutrowe 1,1 km (13,5%) oraz polne i leśne 2,4 km (28%). Około 72% trasy szlaku będziemy się wznosić, a tylko 28% obniżać, idąc w opisywanym tu kierunku. Po drodze ładne widoki na Pogórze i Beskid Niski, a zwieńczeniem tych widoków jest dookólna panorama z platformy widokowej na Liwoczu z jeszcze bardziej rozległymi widokami sięgającymi po Tatry, Beskid Wyspowy, Gorce, czy Bieszczady. Z zabytków na trasie szlaku mamy kapliczkę w Dąbrówce i dworek Rylskich w Lipnicy Dolnej, popadający w ruinę niestety.


widoki szlak niebieski dąbrówka

Jak już wspomniałem, szlak zaczyna się w Dąbrówce, przy skrzyżowaniu dróg i kościele, gdzie niegdyś znajdował się drogowskaz szlaku (obecnie go brak). Stąd drogą główną prowadzi w kierunku Brzysk mijając po chwili po prawej dawne tereny dworskie, gdzie stał także dwór, który był własnością rodziny Rylskich (został zburzony w czasie II wojny światowej przez Niemców). Obecnie w tym miejscu znajduje się plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe. Po drugiej stronie drogi jest natomiast sklep spożywczy. W tym też miejscu jest przystanek autobusowy, więc można dotąd podjechać i tu wysiąść. Gdy droga zaczyna się obniżać, po 500 m z lewej strony mijamy kapliczkę z figurą św. Nepomucena i tuż za nią szlak skręca na lewo, w boczną drogę prowadzącą przez wieś. Po skręcie obniżamy się, ale już po chwili zmierzamy w górę asfaltową drogą wśród zabudowy, a po zakręcie drogi w prawo, w końcu wychodzimy na wypłaszczenie terenu (widoki na Liwocz i Pogórze Strzyżowskie). Zmierzając dalej mijamy po lewej kapliczkę z figurką Matki Bożej z 1952 roku i 200 m dalej trzeba uważać, bowiem szlak skręca w prawo, obecnie także w asfaltową drogę pomiędzy domy (znaki szlaku na okrągłym betonowym słupie).

dworek rylskich lipnica dolna

Po skręcie szlak prowadzi lekko w górę, ale po chwili zaczyna się obniżać z widokami na Pogórze Strzyżowskie i Ciężkowickie z Liwoczem, towarzyszy nam szlak konny koloru zielonego. Mijamy po lewej samotny dom, później po prawej kolejny i zmierzamy w dół dochodząc do skrętu drogi w lewo, przekraczamy mostkiem potok i idziemy w kierunku zabudowań. Mijamy je, pokonując zakręty i w końcu szlak dochodzi do drogi głównej prowadzącej przez Lipnicę Dolną (dla idących w przeciwną stronę, ważne jest, by skręcić przed przystankiem w lewo - obecnie oznakowania tu brak). Osiągamy ją nieopodal przystanku autobusowego i skręcamy na nią w prawo, by po 50 m opuścić ją, skręcając przed terenem szkoły w lewo (tu drogowskazy szlaków konnych - węzeł 101). Zmierzamy dalej asfaltową drogą (towarzyszy nam teraz szlak konny niebieski), mijamy sklep po lewej (tu tablica info. o dworku Rylskich) i nieznacznie się wznosząc pokonujemy zakręt, gdzie ukazuje nam się wśród nieco zniszczonego parku drewniany modrzewiowy dworek rodziny Rylskich, niestety popadający w ruinę (dojście już za zakrętem). Warto podejść do niego, by przynajmniej zobaczyć z jaką misterną robotą snycerską mamy do czynienia przy wejściu do dworku przez ganek. Mijając dworek zaczynamy wznosić się już wyraźniej i po ok. 330 m trzeba uważać, bowiem szlak opuszcza asfaltową drogę i skręca na prawo przed pierwszymi domostwami (znaki szlaku na słupie po lewej).

widoki szlak niebieski lipnica dolna

Po skręcie wchodzimy na drogę szutrową i zaczynamy się jeszcze mocniej wznosić z ładnymi widokami za naszymi plecami, dochodząc po chwili do asfaltowej drogi biegnącej prostopadle. Stąd widok jeszcze rozleglejszy na Beskid Niski, bo od płd.-wsch. gdzie widać Wzgórza Rymanowskie, później Cergową, Piotruś, Kamień (859 m), Chyrową (696 m), a dalej pasmo Łysej Góry i Polany i Kamień nad Kątami już po drugiej stronie Wisłoki. Na południu rozciąga się pasmo Magury Wątkowskiej, a dalej Magury Małastowskiej. Panoramka kończy się na płd.-zach. gdzie widać szczyty nad Gorlicami: Miejską i Bartnią Górę, a między nimi Runek (1079 m) w Beskidzie Sądeckim.

Tu szlak skręca na lewo (idący w przeciwną stronę muszą za żółtym domem skręcić na prawo) i prowadzi lekko w dół 200 m, dochodząc do krzyżówki dróg, gdzie skręca na prawo, również na drogę asfaltową. Stąd ponownie w górę (za plecami widoki na BN), po chwili mijamy krzyżówkę, na której idziemy prosto, a zaraz za nią droga zakręca na lewo (widoki na Pogórze Strzyżowskie), mija kolejne gospodartswa, gdzie kończy się asfalt, a zaczyna wyraźna droga polna (z niej także widoki na BN i Liwocz). Obniżając się, zakręcamy na prawo, później na lewo i szlak dochodzi ponownie do drogi asfaltowej, gdzie skręca w prawo. Idący w przeciwnym kierunku muszą tu uważać, by skręcić w lewo w okolicach ostatnich domostw na tę polną dróżkę. Natomiast idący na Liwocz po skręcie w prawo mijają zabudowania przysiółka Guminy zmierzając drogą asfaltową najpierw nieznacznie w górę (widoki po prawej na Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie), ale zaraz już w dół, dochodząc do krzyżówki koło drewnianego krzyża. Przy krzyżu szlak skręca w lewo w szutrową drogę, mija opuszczone gospodarstwo i po chwili dochodzi do granicy lasu, który to las będzie nam już towarzyszył po sam wierzchołek Liwocza.

rezerwat leśny liwocz
liwocz krzyż sanktuarium

Wkraczając w las wznosimy się wyraźną leśna drogą, początkowo przez głównie jodłowy las. Po ok. 330 m dochodzimy do rozdroża, wybierając lewą odnogę dalej zmierzamy w górę, z czasem pojawia nam się las mieszany. Po 160 kolejnych metrach następne rozdroże, na którym wybieramy ponownie lewą odnogę, a 40 m wyżej kolejne rozdroże, ale ważna głównie dla idących w dół, wtenczas muszą wybrać drogę na wprost (lewa odnoga). W tej mniej więcej okolicy wkraczamy na teren rezerwatu przyrody przyrody "Liwocz" (w tym miejscu nie oznaczony żadną tablicą). Szlak prowadzi głównie grzbietem, mając po lewej i prawej opadające stoki, ale czasem opadający stok jest po jednej stronie, a po drugiej wzgórze. Czym wyżej, tym drzewa stają się bardziej wyraziste, głównie dość pokaźnych rozmiarów buki i jodły, a dalej przechodzimy też przez nieduży wąwóz i zaraz za nim, na niewielkim wypłaszczeniu mamy kolejne rozdroże, na którym wybieramy lewą odnogę. Osiągamy w końcu kulminację i lekko się obniżamy, ale zaraz ponownie w górę i osiągamy miejsce, w którym leśna droga prowadzi na wprost, a szlak niebieski odbija lekko na prawo wspinając się wydeptaną ścieżką, po czym osiągamy po chwili kolejną kulminację. Schodząc z niej, po ok. 60 m osiągamy niewielką przełączkę i z niej szlak wybierą skręt łukiem na prawo ponownie się wznosząc i 200 m dalej dochodzimy do głównej drogi biegnącej na Liwocz z parkingu przy krzyżu tzw. partyzanckim.

szlak niebieski dąbrówka liwocz wykres

Osiągając drogę szutrową, szlak dochodzi do niej dokładnie przy X stacji drogi krzyżowej, gdzie na drzewie zawieszony jest drogowskaz szlaku kierujący do Dąbrówki. Drogą tą prowadzi żółty szlak PTTK, który będzie nam towarzyszył na sam szczyt. Skręcamy tu na lewo i tą utwardzoną drogą leśną dalej wznosimy się, początkowo łagodnie po drodze mijając tablicę z informacją, że po lewej znajduje się rez. Liwocz. W tym miejscu naszą drogę przecina szlak konny, natomiast szlaki piesze dalej prowadzą drogą główną coraz bardziej stromo, mijając kolejne stacje drogi krzyżowej. W końcu osiągamy szczyt Liwocza (562 m), na którego wierzchołek wprowadza nas teren wybrukowany kostką. Szlak kończy się w drugim końcu placu, po minięciu wieży zwieńczonej krzyżem, gdzie na drzewie zawieszony jest drogowskaz. Więcej o Liwoczu, legendach, widokach z wieży wraz z panoramamy można przeczytać i obejrzeć tutaj.

rezerwat liwocz tablica

Rez. "Liwocz" - jest leśnym rezerwatem przyrody, utworzonym w 2004 roku na obszarze 84,23 ha. Położony jest w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki, a administracyjnie na terenie wsi Lipnica Dolna (gm. Brzyska) i Lipnica Góra (gm. Skołyszyn) w powiecie jasielskim. W rezerwacie ochroną objęto zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla Pogórzy z dominującą żyzną buczyną karpacką. Stwierdzono tutaj 156 gatunków roślin, w tym gatunki ciepłolubne, górskie (m.in. kłokoczka południowa, miesięcznica trwała, paprotnik kolczasty, storczyki). Bogaty jest też świat fauny, oprócz najbardziej pospolitych, występuje tu wiele gatunków objętych ochroną. Awifaunę reprezentują m.in. puszczyk uralski i zwyczajny, grubodziób, krogulec, kobuz, natomiast z płazów występują: traszka grzebieniasta, kumak górski, żaba trawna. Nie mniej bogaty jest świat owadów, z których można wymienić: biegacza ogrodowego, trzmiela kamiennika, pazia królowej, czy rogacza jelonka.

tekst i fot. Dariusz Zając

dąbrówka kapliczka nepomucena dąbrówka kapliczka liwocz drogowskaz szlaku stacja drogi krzyżowej liwocz liwocz szopka betlejemska liwocz szopka betlejemska padalec rezerwat liwocz rezerwat liwocz rezerwat liwocz flora rezerwat liwocz flora rezerwat liwocz sankrtuarium liwocz snycerka dworek rylskich lipnica dolna tatry liwocz drewniany krzyż przysiółek guminy znaki szlaku liwocz opuszczony dom guminy liwocz szlak niebieski pogórze strzyżowskie szlak na liwocz szlak na liwocz widoki pogorze ciężkowickie szlak na liwocz rezerwat liwocz

Ostatnia aktualizacja:
26-06-2015 23:08:31

wróć do strony ze szlakami gminnymi

stat4u