CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ BIERÓWKA

Trasy edukacyjno-turystyczne


centrum edukacji ekologicznej bierówka

Wspomiane wyżej trasy zostały wyznaczone przez Nadleśnictwo Kołaczyce, które w Leśnictwie Bierówka utworzyło trzy ścieżki (trasy) edukacyjno-turystyczne. Wszystkie zaczynają się przy utworzonym w Leśnictwie Bierówka Centrum Edukacji Ekologicznej, które znajduje się tuż nad miejscowością Bierówka (gm. Jasło), a geograficznie na Pogórzu Strzyżowskim, gdzie rozciąga się najbardziej na południe wysunięta część tego Pogórza, czyli pasmo Wzgórz nad Warzycami. W CEE, przy którym znajduje się także mały parking, można skorzystać z sali dydaktycznej z eksponatami, modelami, zdjęciami, a nawet trofeami myśliwskimi, co ułatwia prowadzenie zajęć dydaktycznych. By z tego wszystkiego skorzystać, trzeba się umówić w Nadleśnictwie (telefon można znaleźć w internecie). Oprócz sali dydaktycznej znajdują się tu tablice informacyjne o lesie, jego ochronie, czy o występującej tam roślinności, a także miejsce na ognisko. Najnowszym dziełem leśników są tablice w formie zagadek, gdzie na jednej stronie są wizerunki zwierząt, owadów, drzew, ptaków, grzybów, zwierzęcych śladów, a po przekręceniu ich o 180 stopni, pojawiają się odpowiedzi.

centrum edukacji ekologicznej bierówka

Trasy nie są oznaczone w terenie na wzór szlaków PTTK, lecz tylko stojącymi w szczególnych miejscach tyczkami (głównie gdy trasa zmienia kierunek), na których zawieszony jest drogowskaz kierunkowy z wizerunkiem zająca i napisem: "kierunek zwiedzania" i czasem oznaczeniem numeru trasy. Ścieżki są w zasadzie jednokierunkowe, choć nic nie przeszkadza, by wędrować w kierunku przeciwnym, choć wtenczas trzeba baczniej obserwować przebieg trasy, szczególnie przy trasach I i III. W miejscach szczególnie trudnych, leśnicy wykonali ułatwienia dla turystów w postaci schodków z barierkami, czy mostków nad potokami. Gdzieniegdzie idąc trasami (trasa I) możemy spotkać także ławki, na których możemy odpocząć, a przy nich kosze na śmieci. Nadleśnictwo utworzyło CEE i te trasy głównie zapewne z myślą o wycieczkach szkolnych, ale wcale nie oznacza to, że nie można z nich korzystać indywidulanie, czy rodzinnie, szczególnie jeśli idzie o wytyczone trasy, z których można korzystać bez umawiania się w Nadleśnictwie.

centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka

Dwie trasy są trasami od punktu A do B (trasa II i III), natomiast trasa I jest w formie pętli. Ta ostatnia jest też najdłuższą ze wszystkich i najbardziej zróżnicowaną pod względem ukształtowania terenu, a jej długość to ok. 2 km, pozostałe dwie trasy są nieznacznie krótsze, ok. 1,5 km. Przy czym trasa II zalecana jest głównie jako trasa rowerowa, choć w niczym nie przeszkadza, by przejść ją także pieszo.

Trasy:

 • Trasa I: Las - różnorodność biocenotyczna, a gospodarcze użytkowanie
 • Trasa II: Najstarsze zabytki kultury materialnej - stanowisko archeologiczne      WIĘCEJ...
 • Trasa III: Pamiątki tragicznej historii      WIĘCEJ...
 • centrum edukacji ekologicznej bierówka

  Jak tu dojechać?

  Najlepszą trasą dojazdową do CEE w Bierówce jest droga wojewódzka nr 988 Warzyce - Babica. Jadąc od strony Jasła, należy na nią skręcić z drogi krajowej nr 28 i jechać 3 km w kierunku Rzeszowa, mijając skręt do Bierówki na prawo, następnie do Sieklówki na lewo. Po przejechaniu tych krzyżówek, mija się ostry zakręt w lewo i tuż za nim, gdy nasza droga skręca łukiem na prawo, musimy z niej zjechać w prawo. W tym miejscu ustawione są drewniane drogowskazy kierujące do CEE. Po skręcie w prawo jedziemy leśną, ale utwardzoną drogą ok. 1 km i dojeżdżamy do Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie możemy zaparkować samochód. Obok, po prawej stronie, znajduje się poglądowa mapka z umiejscowieniem CEE.

  Gdyby ktoś jechał od strony Rzeszowa wspomnianą drogą wojewódzką nr 988, to po minięciu Lubli i wyspinaniu się na najwyższą kulminację tejże, a tym samym przekroczeniu granicy powiatu jasielskiego, zjeżdża w kierunku Warzyc ok. 330 m i na zakręcie tej drogi trzeba zjechać z niej, skręcając w lewo na wspomnianą już drogę szutrową prowadzącą wprost do CEE. Dalej już tak jak opisano wyżej.

  Można też dojechać do CEE przez miejscowość Bierówka. Wtedy dojeżdżając do niej drogą główną od drogi krajowej 28, gdy mijamy pierwsze domy i zaraz przy nich skrzyżowanie, jedziemy na nim na wprost (obecnie stoi tu kierunkowa tablica), a zaraz później po 100 metrach w lewo. Mijamy po prawej kościół i za nim skręcamy tak jak prowadzi nas droga główna, czyli na prawo. Dalsza cześć tej drogi nie jest wyasfaltowana, więc wspinamy się drogą szutrową i za przekaźnikiem telefoni komórkowej skręcamy w lewo. Stąd już ok. 380 m i docieramy na parking pod CEE.

  tekst i fot. Dariusz Zając

  centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka centrum edukacji ekologicznej bierówka

  Ostatnia aktualizacja:
  02-11-2017 21:35:19

  wróć do strony ze ścieżkami dydaktycznymi

  stat4u