Szczyty i pasma Pogórza Karpackiego

Kokocz (434 m)


Kokocz (434,0 m n.p.m.) - wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim pomiędzy Wolą Lubecką na południu, a Zwiernikiem na północy. Sam główny wierzchołek jest położony w Woli Lubeckiej w gminie Ryglice w woj. małopolskim, ale znaczna część tego masywu po północnej stronie jest usytuowana w gm. Pilzno w woj. podkarpackim, a granica przebiega nieco na północ od głównego grzbietu. Sama góra nie wyróżnia się wielce z całego ciągu wzgórz pogórzańskich, ale to bardzo dogodny punkt widokowy tego Pogórza, mimo, że częściowo jest porośnięta lasami mieszanymi. Wysoko pod szczyt rozmieszczone są zabudowania, więc prowadzi tu dość dogodna droga asfaltowa do nich i przez znaczną część grzbietu, choć jest dość wąska. Od niej odchodzą liczne dróżki do posesji położonych zarówno po południowej, jak i północnej stronie. Masyw Kokocza ciągnie się od przysiółków Lubczy i wznosząc się ku głównemu wierzchołkowi, mijając go kończy się na wysokości przys. Krasówka, gdzie potok Dulcza zbiera swe wody i spływa na północ w kierunku Łęk Górnych. Dalej pasmo ciągnie się aż do doliny potoku Wątok w okolicach Szynwałdu. Dla lepszego zobrazowania o jakim terenie mowa, zamieściłem poniżej mapkę tej okolicy.

Kilkanaście lat temu (2005r.) istniało zagrożenie, że prywatny inwestor, który kupił część terenu na Kokoczu utworzy tu kamieniołom, do pozyskiwania kamieni, co mogło doprowadzić do zniszczenia terenu oraz pozbawienia wody okolicznych mieszkańców, nie mówiąc już o pyle, który powstaje podczas jego pozyskiwania. Powstał wówczas konflikt pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Gminy w Ryglicach, bowiem mieszkańcy zostali za późno powiadomieni o tym, że taka inwestycja jest tu planowana, a także konflikt z samym przyszłym inwestorem. Powstał nawet Komitet Obrony Góry Kokocz, który sprzeciwiał się takiemu zagospodarowaniu terenu. Protest ten zakończył sie ich sukcesem, bowiem kamieniołom nie powstał, a w zamian aby zapobiec dewastacji terenu Radni Gminy w 2011 roku podjęli decyzję o ustanowieniu Zespółu Przyrodniczo-Krajobrazowego o nazwie "Kokocz", a strefą chronioną objęto blisko 60 hektarów terenu. Akt powołania w §2 określał: Celem ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego jest ochrona mozaiki ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych zasiedlanych przez wiele cennych gatunków roślin i zwierząt oraz krajobrazu naturalnego i kulturowego, zasługujących na ochronę ze względu na ich walory widokowe, przyrodnicze i estetyczne. Dodatkowo góra ta leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, ustanowionego przez wojewodę małopolskiego w 2005 roku.

Badania prowadzone przez biologów i przyrodników pokazują, że Kokocz to prawdziwa enklawa rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ponoć występują tu m.in. liczne stanowiska nietoperzy, krzewy kłokoczki południowej, a także bardzo rzadko występujący w środowisku naturalnym bluszcz hederahelix. Dodatkowo zaczęto zagospodarowywać turystycznie szczyt, w czynie społecznym mieszkańcy wybudowali dużą altanę, wybudowano także platformę widokową, choć tak naprawdę niezbyt konieczną, bowiem sam szczyt jest widokowy i bez niej. Ale platforma dodała temu miejscu jakby prestiżu. Do platformy jest specjalny zjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a także ustawiono tablicę z rozrysowaną panoramą (zdjęcie) widoczną z tego miejsca, więc każdy może zobaczyć na co patrzy, bowiem wyszczególniono na niej ważnijsze szczyty. Na platformie zamontowano także lunetę, jakby ktoś chciał zobaczyć coś z bliższej odległości. Zbadano także źródła wód tu wystepujące. Góra Kokocz została w 2009 roku zgłoszona do plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski w kategorii "Atrakcja Turystyczna" i zdobyła 3 miejsce. Organizowane są tu wiejskie pikniki.

Góra Kokocz jak już wspomniałem, ukazuje nam wiele jeśli idzie o widoki, niekoniecznie z jednego miejsca. Na południu, a tak naprawdę od płd.-wsch, aż po płd. zach. mamy widok na długie Pasmo Liwocza i Brzanki, z wybijającymi się Liwczem, Gilową Górą, Kamionką, Ostrym Kamieniem, Liwecką i Brzanką. Na lewo od Liwocza, na płd.-wsch. pojawia nam się wschodnia część Beskidu Niskiego od pasma Jawornika na wschód, więc Przymiarki czy pasmo Bukowicy. Na ich tle pojawiają się Bieszczady, Poł. Caryńska i Wetlińska, ale jedynie ich same wystające wierzchołki, więc wypatrzenie ich jest naprawdę ciężkie. Jeszcze bardziej na wschód widzimy Pogórze Dynowskie (m.in. Sucha Góra, Królewska, Kiczora Mała) i Strzyżowskie. Natomiast na prawo od Liwocza (na zachód), ponad pasmem Liwocza i Brzanki ciągnie się dalsza część Beskidu Niskiego, od góry Chyrowa, przez pasmo Łysej Góry i Polany, pasmo Magury Wątkowskiej i dalasza część pasma Magurskiego po Magurę Małastowską. Pojawiają się też inne szczyty, np. Jaworzyna 881 m, Lackowa, Jelenia i Maślana Góra, Ubocz, Jaworze. Na płd.-zach. pojawiają się szczyty Beskidu Sądeckiego: Wielki Rogacz i Radziejowa. Na prawo od nich, pokazują się nam Tatry, w tym: Wysokie, Bielskie i Zachodnie. Następnie na horyzoncie widzimy Gorce, szczyty Beskidu Wyspowego (m.in. Mogielica), a przed nimi dalsza część Pogórza Karpackiego. Na północy rozciąga się rozległa Kotlina Sandomierska, a ponad nią wypatrzeć można przy bardzo dobrej przejrzystości powietrza Góry Świętokrzyskie, a przed nimi charakterystyczny komin elektrowni Połaniec. Znacznie bliżej, po u podnóża kokocza widać wieś Zwiernik i przebijający się wizerunek drewnianego kościoła pw. św. Marcina z XVII wieku. Więc warto się tu wybrać, szczególnie jeśli przejrzystość powietrza jest dobra, wtenczas naprawdę wiele możemy zobaczyć.

Pod wskazanym linkiem możemy z kamery popatrzeć na fragment widoku ze szczytu Kokocza http://ryglice.pl/odpoczywam/kamera-online.html. Widok jest na drugim miejscu, poniżej pierwszego widoku jakim jest centreum Ryglic, ale nie jest to obraz na żywo.

tekst i fot. Dariusz Zając


Ostatnia aktualizacja:
05-11-2017 13:31:28


wróć do strony głównej szczytów

stat4u