Szczyty i pasma Beskidu Niskiego

Dębi Wierch (664 m)


Dębi Wierch (663,9 m n.p.m.) - to w zasadzie niczym nie wyróżniający się w terenie szczyt, położony w przygranicznej części Beskidu Niskiego ok. 700 m od głównego grzbietu karpackiego. Rozdziela on zlewnię górnej Wisłoki od zlewni potoku Ryjak, który zasila ją później w nieistniejącej wsi Rostajne. Szczyt całkowicie zalesiony, jedynie stoki zachodnie opadające ku nieistniejącej wsi Radocyna są wolne od lasu. Na zachodnich zboczach Dębiego Wierchu bierze swój początek ważna rzeka tego regionu - Wisłoka, która wpada później do Wisły. Są to dwa źródełka, jedno blisko granicy, na terenie mocno bagiennym, drugie nieopodal na stoku. Przez sam wierzchołek nie prowadzi żaden szlak turystyczny, ale przez odnogę ciągnącą się ku granicy przechodzą 2 szlaki, polski szlak niebieski PTTK, tzw. graniczny im. Kazimierza Pułaskiego oraz słowacki szlak graniczny koloru czerwonego.


Ostatnia aktualizacja:
23-05-2017 20:27:44


wróć do strony głównej szczytów BN

stat4u