Łemkowszczyzna - kraina Łemków

Ten lud mieszka w niskim Beskidzie od źródeł Ropy po źródła Sanu.
W jego gwarze spotykamy słowo: łem w znaczeniu tylko (...)
i z tąd zowią ich Łemkami. Oni sami siebie nazywają Rusnakami.

Chyba nikt świadomy tego, że wędruje po Beskidzie Niskim nie mógł nie słyszeć o Łemkowszczyźnie, czy o jej mieszkańcach Łemkach, którzy co prawda nie są tak nazywani od wieków, ale już dość długo, bo od połowy XIX wieku. Jeśli ktoś jednak nie słyszał, to niedobrze, bo to odwieczni mieszkańcy tych terenów, choć dzisiaj jest ich tu zdecydowanie mniej niż jeszcze przed 1947 rokiem. Może ten wpis pomoże zapoznać się z tą tematyką, będzie też łatwiej wędrować z tą choć na pewno niepełną wiedzą o nich, tu przedstawioną.

Gdzie leży Łemkowyna i kim są Łemkowie...

Dawna Łemkowszczyzna (łem. Лемковина) rozciągała się po północnej stronie Karpat, na zwartym terytorium od wschodniej części Beskidu Sądeckiego, przez cały Beskid Niski po zachodnie krańce Bieszczadów, a także na terytorium obecnej Słowacji, po południowej stronie karpackiej grani. Tu głównie skupię się na terytorium leżącym w obecnych granicach Polski. Północna granica Łemkowszczyzny wyznaczona była między ludnością polską a łemkowską, przy czym były tam też wsie mieszane polsko-łemkowskie. W okolicach pasma Bukowicy Łemkowie graniczyli z Dolinianami, mieszaną niegóralską ludnością polsko-ruską. Na zachodzie granicznymi miejscowościami były te położone w dolinie rzeki Poprad, a więc głównie tereny pasma Jaworzyny 1114 m, zwanej Krynicką. Na wschodzie Łemkowie graniczyli z inną grupą górali ruskich - Bojkami, których kultura w Polsce w zasadzie zamarła po wysiedlaniach w 1947 roku.
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU WKRÓTCE...Ostatnia aktualizacja:
09-11-2017 11:33:44

stat4u