Odznaka: Szlakami architektury sakralnej w Polsce


odznaki turystyczne pttk

Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Parafialnego Klubu Sportowego "ARKA" Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP -139 oraz Komisji Kultury i Wychowania Rady Osiedla Katedralna w Łodzi przy współpracy Komisji Krajoznawczej Oddziału Łódzkiego PTTK.

Celem odznaki jest zapoznanie się zdobywających z różnorodnością zabytków architektury sakralnej różnych wyznań na terenie Polski.

Odznaka posiada siedem stopni, które zdobywa się w kolejności od małej brązowej do honorowej. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 roku życia na terenie całej Polski, również podczas zdobywania innych odznak turystyczno - krajoznawczych.

Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny. Raz zwiedzany obiekt nie może być zaliczony powtórnie do punktacji na wyższy stopień odznaki.

Potwierdzenia należy uzyskiwać w specjalnie założonej kronice (forma kroniki jest dowolna). Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować obecność w poszczególnych obiektach - zbierając pieczątki miejscowe (kościół, poczta, sklep, itp.). Oprócz potwierdzenia należy również podać podstawowe informacje o zwiedzanym obiekcie- nazwa, data powstania, styl , itp. Można zamieścić widokówkę, szkic lub własnoręcznie wykonane zdjęcie. W wyjątkowych okolicznościach potwierdzenia może dokonać również osoba uprawniona - kierownik wycieczki, przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej, instruktor krajoznawstwa.

Punktacja za poszczególne obiekty architektury sakralnej wynosi 5 pkt. Jednak możliwe jest zdobycie dodatkowych punktów za:

  • zwiedzenie obiektu architektury sakralnej w stylu romańskim lub gotyckim 5 pkt.
  • udział w odczycie lub prelekcji na temat architektury sakralnej 3 pkt.
  • prowadzenie odczytu lub prelekcji na temat architektury sakralnej 10 pkt.
  • własnoręcznie wykonane zdjęcie obiektu (wklejone do kroniki) 1pkt.

Stopień odznaki Liczba punktów
mała brązowa 100
mała srebrna 250
mała złota 500
duża brązowa 1000
duża srebrna 2000
duża złota 3000
honorowa 5000

Obiektów sakralnych w naszym kraju jest mnóstwo, najwięcej jest oczywiście katolickich. Jednak nie brakuje - nawet w naszym regionie - obiektów innych wyznań: grecko-katolickich czy prawosławnych, a nawet zielonoświątkowców, a regulamin dopuszcza wszystkie z nich. Z dodatkowymi punktami do zdobycia też nie ma większego problemu w regionie Beskidu Niskiego i jego Pogórzy, bowiem wiele kościołów ma gotycki styl, za zwiedzenie których otrzymuje się premię. Nie ma też wymogu zwiedzania obiektów tylko zabytkowych. Choć w przypadku wspomnianego regionu z zabytkowymi obiektami sakralnymi też nie ma większego problemu. W regulaminie dopuszczono jako obiekt sakralny drogi krzyżowe rozmieszczone w terenie, a region nasz posiada ich kilka, m.in.: w Mrukowej, na Grzywacką Górę, na Liwocz, w Ujeździe wokół Milenijnego Krzyża. Obiektów do zwiedzania jest więc bardzo wiele, potrzeba tylko chęci.

Więcej szczegółów odnośnie zdobywania tej odznaki można przeczytać tutaj: regulamin odznaki "Szlakami architektury sakralnej w Polsce".


wróć do strony głównej odznak turystycznych

stat4u