A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich...

Śladami Konfederacji Barskiej w regionie

Mogiła konfederatów barskich w Rogach


mogiła konfederatów rogi

Zainteresowani działaniami konfederatów barskich na Podkarpaciu, często natrafiają na informacje o stoczonych przez nich walkach z rosyjskimi wojskami carycy Katarzyny II. Brak natomiast choćby przekazu o poległych w nich konfederatach, o miejscach ich pochówku. Rzadkim przypadkiem są Rogi, wieś w gminie Miejsce Piastowe w powiecie krośnieńskim, której główna zabudowa leży nieco na uboczu drogi krajowej nr 9, na wschód od niej.

W literaturze przedmiotu znajdziemy wzmiankę o stoczonej tu 6 kwietnia 1769 r. bitwie konfederatów pod wodzą Kazimierza Pułaskiego z Rosjanami, pod komendą ks. Szachowskiego. Niewiele wiemy o jej przebiegu, wiadomo jednak, że walki toczyły się na rozległym terenie: od Iwonicza po Miejsce Piastowe. W tradycji i pamięci Rogowian zachował się przekaz o miejscu, gdzie pochowano poległych konfederatów barskich.

mogiła konfederatów rogi tablica

Z drogi wiodącej z Rogów do Iwonicza, do mogiły konfederatów kieruje nas drogowskaz przy drewnianym zabytkowym kościele. Na niewielkim wzniesieniu, na północny wschód od wsi, stoi w otoczeniu drzew słupowa kapliczka z ukrzyżowanym Chrystusem w przeszklonej metalowej szafce. Nie wiemy ilu ich poległo, ale ważne jest to, że o nich pamiętamy. Staraniem Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi, miejsce to wyróżnione jest wspomnianymi właśnie drogowskazami, tabliczką informacyjną. Teren jest uporządkowany i zadbany.


mapka rogi konfederaci barscy

Jak tu dotrzeć?

Dotarcie do mogiły nie sprawia trudności. Z głównej drogi (nr 9) relacji Miejsce Piastowe - Barwinek, skręcamy na wschód do centrum Rogów. Jest to droga wiodąca z Rogów do Iwonicza – wsi. Docierając do wspomnianego, a widocznego z daleka drewnianego kościoła, zobaczymy pierwszy drogowskaz, kierujący nas na północny wschód wzdłuż potoku Lubatówka. Po ok. 600 metrów drugi, który kieruje nas na wschód drogą szutrową, a następnie polną wprost do mogiły (250 m), znajdującej się po lewej stronie. Zresztą na najnowszych mapach z tego regionu wydawnictwa Compass, mogiła jest zaznaczona.


Niejasny przekaz mówi o drugiej mogile przy starej szkole w Rogach. Tu miano pochować rannych konfederatów, a dobitych przez Moskali bagnetami. Dzisiaj miejsce to jest trudne do zlokalizowania, niemniej warto zachować je w pamięci.

opracowanie i fot: Dariusz Zając


Bibliografia:
Barbara Uliasz, Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu, Tom I, Rzeszów 2006.
Iwonicz Zdrój. Monografia, Wyd. II nakładem Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Iwonicz” w Iwoniczu Zdroju            i Tow. Przyjaciół Iwonicza. Przypis 52 na s. 71.
Janusz Michalak, Miejsce Piastowe, w gminie i okolicy (nie tylko przewodnik), Wyd. Roksana, Krosno 1997

mogiła konfederatów rogi mogiła konfederatów rogi mogiła konfederatów rogi mogiła konfederatów rogi mogiła konfederatów rogi drogowskazy mogiła konfederatów rogi drogowskazy rogi widok rogowska góra rogowska góra widok

Ostatnia aktualizacja:
   25-11-2015 23:14:06

wróć do strony głównej Konfederacji Barskiej

stat4u