A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich...

Śladami Konfederacji Barskiej w regionie

W kupie siła!


pomnik pułaski tylicz

Rozwija nam się brać konfederacka. Jasielsko-żmigrodzka grupa „konfederatów barskich” została zaproszona do Tylicza na spotkanie (24.08.2015), by podzielić osiągnięciami i nakreślić zarysy współpracy.

Tylicz, z racji bliskiego sąsiedztwa „Okopów Konfederackich” nad pobliską Muszynką, ma znakomity doping do działania. I tak się stało. Dwa lata temu odsłonięto pomnik Kazimierza Pułaskiego, później wytyczono 12-kilometrowy szlak „Śladami konfederacji barskiej”, umieszczono w terenie szereg wielkich tablic ukazujących działania konfederatów na ziemi krynickiej. W tylickim Muzeum powstała Izba Pamięci Konfederacji Barskiej. Tyliczanie mogą się poszczycić replikami konfederackich mundurów, nawet dla „konfederackiej młodzieży” – ta swoją obecnością ozdabia wszelkie uroczystości.

Prowadzone rozmowy tchną nadzieją, przecież wielkimi krokami zbliża się 250. rocznica powstania konfederacji barskiej. Byłoby wspaniale, gdyby wspólnymi siłami udało się stworzyć to, o czym od dawna mówimy i piszemy – szlak konfederacji barskiej w Polsce południowej: od Częstochowy poprzez Małopolskę, po wschodnie rubieże Podkarpacia. Ukazujący (być może gniazdowo) te wszystkie miejsca, które noszą ślady działań konfederatów.

Będziemy wspólnie organizować comiesięczne robocze spotkania dla wytyczenia i ujednolicenia działań – najbliższe w połowie września br. Musimy poszerzyć krąg osób i instytucji, które będą chciały wesprzeć nasze działania. Temu właśnie służyła wczorajsze (26.08) spotkanie z p. Edwardem Marszałkiem z krośnieńskiej Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych, z p. Wojciechem Krukarem – geografem i kartografem, a także z posłem ziemi krośnieńskiej, p. Piotrem Babinetzem – co ważne: historykiem.

Serce się raduje!, bo wszędzie zetknęliśmy się z poparciem i chęcią działania w tym przedsięwzięciu!
Miejmy nadzieję, że „konfederacja barska ruszy z kopyta”!

Jasielscy „konfederaci”

pomnik pułaski tylicz muzeum tylicz tylicz rynek muzeum tylicz szlak konfederatów barskich tylicz szlak konfederacki pomnik pułaski tylicz tylicz rynek muzeum krynica zdrój pomnik pułaskiego konfederacka lanca tylicz muzeum mundury konfederackie tylicz muzeum

Ostatnia aktualizacja:
   25-11-2015 22:14:59


wróć do aktualności konfederackich
wróć do strony głównej Konfederacji Barskiej

stat4u