A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich...

Śladami Konfederacji Barskiej w regionie

Raz jeszcze o konfederackim obozie w Izbach - "Almanach Muszyny"


W ostatnim numerze "Almanachu Muszyny" (2014) znajdziemy najnowszy artykuł Macieja Śliwy: Raz jeszcze o konfederackim obozie w Izbach.

O obozie tym napisano już wiele. W przedwojennym wydaniu Na szlakach Łemkowszczyzny (1939 r.), Krystyna Pieradzka po raz pierwszy chyba ukazała publicznie konfederacki szaniec. W "Roczniku Sądeckim" (1972), znajdziemy artykuł Tomasza Nowalnickiego Fortyfikacje polowe z czasów konfederacji barskiej na ziemi sądeckiej. W rozdziale 4. opisany jest Szaniec nad Izbami. Nieco później, ale też przed laty, miesięcznik PTTK "Gościniec", zamieścił artykuł Bogdana Mościckiego, Szaniec Pułaskiego. Autor w ogólnym zarysie opisuje szaniec, jest też w nim apel o wydobycie na światło dzienne i ochronę tego historycznego przecież miejsca! No cóż..., ten krzyk chyba jeszcze dzisiaj słychać!

W XV. numerze "Almanachu Muszyny" (2005 r.) Maciej Śliwa zamieścił artykuł: Konfederacki obóz w Izbach. Próba rekonstrukcji. Trzeci tom "Zeszytów sądecko-spiskich" (2008 r.) także zawiera artykuł p. Macieja: Obozy konfederackie w Muszynce, Izbach i Wysowej. Próba rekonstrukcji. Natomiast w najnowszym opracowaniu autor prezentuje fragmenty XVIII-wiecznych austriackich map (m.in. mapa von Miega), zdjęcie lotnicze i plan sytuacyjny obozu. Cały artykuł doskonale obrazuje izbiańską fortyfikację konfederatów barskich.

mar-kOstatnia aktualizacja:
   25-11-2015 22:02:50


wróć do aktualności konfederackich
wróć do strony głównej Konfederacji Barskiej

stat4u