Panoramy Beskidu Niskiego

Zapraszam do obejrzenia panoram z Beskidu Niskiego, który jak widać niżej, też ma wiele do zaoferowania jeśli idzie o widoki, i to niekoniecznie ze szczytów. Zdjęcia te zostały wykonane w latach 2011-2015, z wcześniejszych lat można obejrzeć klikając tutaj. Kliknięcie na miniaturkę panoramy powoduje jej powiększenie i możliwość dalszej nawigacji.


cigelka busov słowacki beskid niski

Panorama z łąk na zachód od słowackiej wsi Cigelka z widokiem na graniczne szczyty (Jawor, Płaziny, Horb), Busov oraz Siwą Skałę

Łąki nad Banicą z drzewoludami oraz widokiem na pasmo Ostrego Wierchu, Lackową i dolinę Białej

beskid niski

Górna część wsi Bartne z widokiem na okoliczne szczyty, m.in. Magurycz Duży, Ostrą, Mecińską i Kornuty

bieliczna lackowa ostry wierch beskid niski

W drodze do Bielicznej z widokiem na Stożek, Białą Skałę, Ostry Wierch i Lackową

jaworze 880 m beskid niski

Widoki z wieży na Jaworzu 880 m na najwyższe partie Beskidu Niskiego, m.in. szczyty Wysota, Płaziny, Ostry Wierch, Busov, Lackowa

ciechania łąki beskid niski

Łąki i okalające szczyty nieistniejącej łemkowskiej wsi Ciechania w Magurskim Parku Narodowym

czystogarb beskid niski

Nad Czystogarbem z widokami w kierunku południowym, m.in. na Banię, Kiczerę czy Kanasiówkę w paśmie granicznym

dominikowice zielony szlak beskid niski

Z zielonego szlaku PTTK w górnej części Dominikowic z widokiem na Bartnią i Miejską Górę, Chełm i Maślaną Górę, a dalej na prawo Pogórze

grzywacka kamień 714 m beskid niski

W drodze na Grzywacką z widokiem na ów szczyt, dolinę Wisłoki, a także Kamień 714 m i Kolanin

beskid niski

Widoki mroźną zimową porą na Pieniny Gorlickie i zalew Klimkówka z drogi do przysiółka Flasza

krempna kamień beskid niski

Widok na Krempną i okalające ją szczyty spod cmentarza wojennego na Łokciu, po lewej masyw góry Kamień, dalej Suchania, Jasieniów i po prawej fragment Kotalnicy

wawrzka jaworze beskid niski

Widoki z górnej części wsi Wawrzka na zachodnią część Beskidu Niskiego ze szczytami Ubocz, Tokarnia, Kozie Żebro, Jaworze, Modynianka, Rosochatka i Chełm po prawej

magdalenka gorlice golgota gorlicka beskid niski

Kaplica na Gorlickiej Golgocie z widokami na Gorlice i Beskid Niski

na wegierskim trakcie kapliczka beskid niski

Na Węgierskim Trakcie nad Daliową z widokiem na kapliczkę św. Nepomucena, po lewej pasmo Jawornika, po prawej wybijający się Kamień nad Jaśliskami

cigelka busov beskid niski

Widoki z łąk w okolicach Przeł. Cigelka na Jawor, Horb, Busov, Siwą Skałę i Lackową, na dalszym planie góra Bukowina w okolicach Przeł. Tylickiej, a jeszcze dalej pasmo Cergov

czyrna beskid niski

Widoki nad Czyrną w kierunku od zachodu po płn.-wsch. Na horyzoncie pasmo, którym prowadzi żółty szlak do N. Sącza, a także Jaworze, Modynianka, Maślana Góra.

czystogarb beskid niski

Łąki nad Czystogarbem z widokiem na pasmo graniczne z Kanasiówką, dalej m.in. Piotruś, Kanfiniarka, Polańska i Zrubań.

izby lackowa beskid niski

Nad Izbami z widokiem na najwyższe szczyty BN, w tym od lewej Wierch, Stożek, Biała Skała, Ostry Wierch, Lackowa, Siwa Skała, Busov

jaworze kamień beskid niski

Nad Jaworzem z widokiem od lewej na Bucznik, Jeleń, pasmo Łysej Góry, Kamień, Kolanin, na dalekim planie między Bucznikiem a Jeleniem - Pogórze Karpackie z Królewską i Suchą Górą

kotań uherec beskid niski

Łąki nad Kotanią z widokiem na płd.-zach z widocznymi szczytami m.in. Cyrlą i Uherecem

królik polski beskid niski

Widoki nad Królikiem Wołoskim od Jawornika i Bani Szklarskiej, dalej Piotruś, Kamińska, Dalnia Góra, Cergowa po szczyty nad Bałucianką

męcina wielka pasmo magury beskid niski

Łąki nad Męciną Wielką z widokiem na pasmo Magury Wątkowskiej (Mały Ferdel, Ferdel, Barwinok, Kornuty), dalej Kamienna i Męcińska

oderne beskid niski

Letnią porą nad Odernem z widokiem m.in. na Bordiów Wierch, pasmo Suchej Homoli, Kopę, Czerteżyki, Jaworze 880 m, Chełm i Łysiec

przelęcz hutniańska beskid niski

Nad Przełęczą Hutniańską z widokiem na Siwejkę, Bordiów Wierch, Gródek i najbliżej przełęczy szczyty Bziany i Zrub

szklary bania szklarska beskid niski

Na Trakcie Węgierskim nad Szklarami z widokiem na Szklary, Przeł. Szklarską, Banię Szklarską, Jawornik i Kanfiniarkę

wisłoczek beskid niski

Łąki nad Wisłoczkiem z widokiem na Cergową, Pogórze Karpackie, szczyty nad Bałucianką, Dział nad Wołtuszową

wołowiec beskid niski

Nad Wołowcem z widokiem na pasmo Magury Wątkowskiej (Wątkową 846 m i Magura 829 m), Mareszkę i Uherec

ciechania łąki beskid niski

Widoki ze wzgórza 664 m na szczyty okalające nieistniejącą łemkowską wieś Ciechania w Magurskim Parku Narodowym jak i teren Obszaru Ochrony Ścisłej Zimna Woda w tymże parku

wołtuszowa szlak gsb beskid niski

Łąki nad Wołtuszową z widokiem na Glorietkę, Suchą, Mogiłę, Zamczysko, na dalszym planie Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie

zyndranowa beskid niski

Łąki nad Zyndranową z widokiem na Kiczerę Gablacką, Dział Tylawski, Wysoki Dział, Czerwony Horb i Krymiankę

walik beskid niski

Okolice Jaworza z widokiem na Trzy Kopce, Zamkową Górę, Liwocz na Pogórzu, ramię Pagórka (519 m), grodziko Walik i Jeleń (501 m)

podchełmie chełm beskid niski

Podchełmie nad Grybowem z widokiem na górujący Chełm 779 m, po lewej Maślana Góra i Jodłowa Góra, po prawej Hłocza nad Berestem, Dział and Binczarową i Ubocz

przełęcz hutniańska beskid niski

Okolice Przełęczy Hutniańskiej z widokiem na okolice Wysowej, m.in. masyw Jaworzynki 869 m i Wysoty 784 m

regetów wyżny beskid niski

Nieistniejąca wieś Regetów Wyżny z widokiem (360°) na Jaworzynkę 869 m, Kozie Żebro, Kopę nad Jez. Klimkowskim, Łysiec, Rotundę, Dział, Jaworzynę 881 m i Obicz

rzepedka beskid niski

Rzepedka z widokiem od wschodu po płd.-zach. Widoczne szczyty m.in. to: Choceń, Korbania, Suliła, Łopiennik, Chryszczata, Maguryczne, dalej pasmo graniczne ze szczytami Rydoszowa, Wierch nad Łazem, Wysoki Groń aż po Średni Garb nad Dołżycą.

smerekowiec beskid niski

Nad Smerekowcem z widokiem na wieś oraz na Ostrą, Dziamerę, Magurycz Duży i Popowe Wierchy

bucznik magura beskid niski

Okolice Pagórka (519 m) nad Brzezową z widokiem na pasmo Magury Wątkowskiej ze szczytami: Kolanin, Trzy Kopce, Zamkowa Góra, Świerzowa, Smyczka, Kosińska, Kosma, Ferdel

szeroki łan przybyszów beskid niski

Widok z Szerokiego Łanu nad Przybyszowem na masyw Tokarni oraz Pogórze Bukowskie i Dynowskie

uroczysko na górach beskid niski

Uroczysko na Górach nad Kątami z widokiem na pasmo Magury Wątkowskiej po lewej, Liwocz na Pogórzu, a dalej na prawo pasmo Łysej Góry (Grzywacka, Łysa G., Polana, Dania, Kiczera) i Jasieniów

uroczysko na górach beskid niski

Uroczysko na Górach nad Kątami i Myscową z widokiem na pasmo Łysej Góry (Polana, Dania, Kiczera), a także na Jasieniów, Suchanię, Czerszlę (pasmo graniczne) i Kamień nad Kątami

bania szklarska beskid niski

Widok z Bani Szklarskiej na Góry Tokajsko-Slańskie, Tokarnia (692 m), Ostra, Zimny Wierch, Piotruś, Mareszka, pasmo Magury Wątkowskiej i Łysej Góry oraz Cergowa

grzywacka góra beskid niski

Panorama z Grzywackiej Góry, od Cergowej na wschodzie, przez pasmo Łysej Góry, pasmo graniczne, Kamień 714 m, Cyrla, Uherec, Jaworzyna 881 m, po Kolanin w paśmie Magury Wątkowskiej

wysokie 657 m beskid niski

Panorama z Wysokiego z widokiem od masywu Magury Stebnickiej, przez Cierną Hore w Górach Lewockich, Busov, ledwo zarysowujące się Tatry, Jaworzynę (881 m), Jaworzynkę, Kozie Żebro po górę Dąb

sieniawa wola cieklińska beskid niski

Panoramka z tzw. Sieniawy z widokiem na wzgórza nad Łysą Górą, Cergową, pasmo Łysej Góry, Bucznik, Jeleń, Kamień i pasmo Magury Wątkowskiej od Zamkowej Góry, przez Smyczkę i Świerzową po Kosińską i Kosmę

żydowskie beskid niski

Widok ze ścieżki przyrodniczej "Kiczera" na dolinę potoku Krempna oraz na nieistniejącą łemkowską wieś Żydowskie

męcina wielka pasmo magury beskid niski

Łąki nad Męciną Wielką z widokiem od Cieklinki, przez Mały Ferdel, Ferdel, Barwinok, Kornuty, Kamienną i Męcińską, po Wierszek

regetów wyżny kaplica z dzwonem beskid niski

Regetów Wyżny z kaplicą z dzwonem i widokiem na okoliczne szczyty, po prawej Rotunda, Dział i Jaworzyna 881 m

Zapraszam również do obejrzenia panoram z dolin Beskidu Niskiego. Klikając na ten link: panoramy dolin Beskidu Niskiego przekonamy się, że wędrując dolinami, także jest tam urokliwie, tym bardziej, że znaczna część atrakcji turystycznych znajduje się właśnie tutaj.


Ostatnia aktualizacja:
06-12-2015 19:48:55

wróć do strony głównej galerii zdjęć

stat4u