Cmentarze wojenne Galicji Zachodniej - okręg II Jasło


Okręg cmentarny nr II Jasło jest jednym z mniejszych jeśli idzie o powierzchnię terenu zajmowanych przez cmentarze wśród zachodniogalicyjskich okręgów. Obejmuje on tereny na Pogórzu Karpackim oraz w Dołach Jasielsko-Sanockich, na południu w okolicach Cieklina sięgając pogranicza z Beskidem Niskim, a tym samym granicząc tam z okręgiem I - Żmigród. Rozmieszczono w nim 31 cmentarzy o numeracji od 12 do 42. Większość z nich leży na terenie powiatu jasielskiego, tylko 5 z nich w powiecie tarnowskim (gm. Szerzyny). W okręgu tym znajdują się cmentarze wysunięte najdalej na wschód ze wszystkich zachodniogalicyjskich cmentarzy, są to nr 19 w Tarnowcu i nr 20 w Bierówce.

Cmentarze tego okręgu powstawały pod okiem kierownika artystycznego i zarazem projektanta por. Johanna Jägera, rzeźbiarza z Drezna. Nekropolie jego autorstwa budowane były głównie z kamienia lub betonu, na polach grobowych spotykamy najczęściej krzyże żeliwne, choć spotkać można także drewniane, chociażby w Sieklówce (42), czy Warzycach (21). Największy obszarowo cmentarz znajduje się w Ołpinach (nr 34), położony na wzgórzu nad wsią, skąd pięknie widać całe pasmo Brzanki i Liwocza. Kiedy trwały prace przy jego budowie, nie dokończono go, dopiero niedawno przy remoncie zbudowano pomnik centralny. Najmniejszy natomiast, to cmenatrz nr 12 w Cieklinie, na pograniczu z Dobrynią. Choć nie wiadomo ile powierzchni liczyły zniszczone kwatery założone na żydowskich kirkutach - Ołpiny nr 35, czy nr 22 w Jaśle. Ciekawą koncepcję zastosowano na cmentarzu nr 14 w Cieklinie, który zaprojektowano w formie Drogi Kalwaryjskiej, którą zaczyna duża kaplica główna, a dalej następne kapliczki i kawatery grobowe. Innym kolejnym ciekawym założeniem architektonicznym jest cmentarz nr 13, także w Cieklinie, w formie kurhanu kamienno-ziemnego, gdzie pochowani są tylko żołnierze rosyjscy. Z jednego z cmentarzy, nr 37 w Krajowicach, polegli zostali ekshumowani i przeniesieni na cm. 36 na Podzamczu. Niektóre z cmentarzy zostały poważnie zniszczone. Cmentarz nr 24 w Jaśle, jako że założony w obrębie kirkutu zniszczony został przez hitlerowców zupełnie, a cmentarz 23 w Jaśle znajdujący się na cmentarzu komunalnym zajęty został przez cywilne pochówki. Na cmentarzu nr 19 w Tarnowcu zaburzono kompozycję, wstawiając po II wojnie na środku pomnik upamiętniający poległych członków ruchu oporu i pomordowanych w latach (1939-45) - obecnie po remoncie pomnik przesunięto do jednego z boków cmentarza.

Niemalże połowa cmentarzy (14) tego okręgu posiada inskrypcje autorstwa Hansa Hauptmana. Teren tego okręgu nie ma charakteru górskiego, ale część cmentarzy rozmieszona jest na pagórkach i wzniesieniach, co oddaje jedna ze wspomnianych inskrypcji:

Przez ten las przeszła śmierć
Otarła się o wasze ciała i zepchnęła je w groby
Kroczcie jej śladami i siejcie nowe szczęście,
którym obdarzyło was słońce pokoju
na tych samotnych wzgórzach, które toną w kwiatach
w czarze światowej wiosny.


Cmentarz nr 12 w Cieklinie - Józefów (gm. Dębowiec)

cmentarz I wojna nr 12 cieklin józefów cmentarz I wojna nr 12 cieklin józefów cmentarz I wojna nr 12 cieklin józefów cmentarz I wojna nr 12 cieklin józefów krzyż cmentarz I wojna nr 12 cieklin józefów krzyż cmentarz I wojna nr 12 cieklin józefów cmentarz I wojna nr 12 cieklin józefów cmentarz I wojna nr 12 cieklin józefów słupek geodezyjny cmentarz I wojna nr 12 cieklin józefów

Cmentarz nr 13 w Cieklinie (gm. Dębowiec)

cmentarz I wojna nr 13 cieklin cmentarz I wojna nr 13 cieklin cmentarz I wojna nr 13 cieklin cmentarz I wojna nr 13 cieklin cmentarz I wojna nr 13 cieklin cmentarz I wojna nr 13 cieklin cmentarz I wojna nr 13 cieklin cmentarz I wojna nr 13 cieklin cmentarz I wojna nr 13 cieklin cmentarz I wojna nr 13 cieklin

Cmentarz nr 14 w Cieklinie (gm. Dębowiec)

kapliczka cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin cmentarz I wojna nr 14 cieklin krzyż cmentarz I wojna nr 14 cieklin krzyż cmentarz I wojna nr 14 cieklin nagrobek cmentarz I wojna nr 14 cieklin msza 100 lecie bitwy cmentarz I wojna nr 14 cieklin

Cmentarz nr 15 w Harklowej (gm. Skołyszyn)

cmentarz I wojna nr 15 harklowa cmentarz I wojna nr 15 harklowa krzyż centralny cmentarz I wojna nr 15 harklowa cmentarz I wojna nr 15 harklowa cmentarz I wojna nr 15 harklowa cmentarz I wojna nr 15 harklowa pomnik cmentarz I wojna nr 15 harklowa

Cmentarz nr 16 w Osobnicy (gm. Jasło)

cmentarz I wojna nr 16 osobnica cmentarz I wojna nr 16 osobnica ściana pomnikowa cmentarz I wojna nr 16 osobnica płaskorzeźba chrystusa cmentarz I wojna nr 16 osobnica cmentarz I wojna nr 16 osobnica krzyż żeliwny cmentarz I wojna nr 16 osobnica inskrypcja cmentarz I wojna nr 16 osobnica inskrypcja cmentarz I wojna nr 16 osobnica cmentarz I wojna nr 16 osobnica

Cmentarz nr 17 w Osobnicy (gm. Jasło)

Cmentarz nr 18 w Dębowcu - kwatera na cmentarzu parafialnym (gm. Dębowiec)

cmentarz I wojna nr 18 dębowiec cmentarz I wojna nr 18 dębowiec cmentarz I wojna nr 18 dębowiec cmentarz I wojna nr 18 dębowiec cmentarz I wojna nr 18 dębowiec krzyż cmentarz I wojna nr 18 dębowiec krzyż cmentarz I wojna nr 18 dębowiec

Cmentarz nr 19 w Tarnowcu - kwatera na cmentarzu parafialnym (gm. Tarnowiec)

cmentarz I wojna nr 19 tarnowiec cmentarz I wojna nr 19 tarnowiec cmentarz I wojna nr 19 tarnowiec cmentarz I wojna nr 19 tarnowiec cmentarz I wojna nr 19 tarnowiec cmentarz I wojna nr 19 tarnowiec krzyż cmentarz I wojna nr 19 tarnowiec cmentarz I wojna nr 19 tarnowiec

Cmentarz nr 20 w Bierówce (gm. Jasło)

cmentarz wojenny nr 20 bierówka cmentarz wojenny nr 20 bierówka cmentarz wojenny nr 20 bierówka cmentarz wojenny nr 20 bierówka cmentarz wojenny nr 20 bierówka cmentarz wojenny nr 20 bierówka cmentarz wojenny nr 20 bierówka cmentarz wojenny nr 20 bierówka zachód słońca

Cmentarz nr 21 w Warzycach (gm. Jasło)

cmentarz wojenny nr 21 warzyce cmentarz wojenny nr 21 warzyce cmentarz wojenny nr 21 warzyce krzyż cmentarz wojenny nr 21 warzyce cmentarz wojenny nr 21 warzyce pomnik centralny cmentarz wojenny nr 21 warzyce tablica cmentarz wojenny nr 21 warzyce

Cmentarze nr 22, 23 i 24 w Jaśle

cmentarz wojenny nr 22 jasło cmentarz wojenny nr 22 jasło cmentarz wojenny nr 22 jasło cmentarz wojenny nr 22 jasło antyczny wojownik cmentarz wojenny nr 22 jasło nagrobki cmentarz wojenny nr 22 jasło cmentarz wojenny nr 22 jasło cmentarz wojenny nr 22 jasło pomnik cmentarz wojenny nr 22 jasło cmentarz wojenny nr 22 jasło tablica cmentarz wojenny nr 22 jasło drewniany krzyż cmentarz wojenny nr 23 jasło drewniany krzyż cmentarz wojenny nr 23 jasło cmentarz wojenny nr 23 jasło kamienny krzyż cmentarz wojenny nr 23 jasło tablica cmentarz wojenny nr 23 jasło cmentarz wojenny nr 23 jasło tablica cmentarz wojenny nr 23 jasło kamienny krzyż cmentarz wojenny nr 23 jasło krzyż drewniany cmentarz wojenny nr 23 jasło cmentarz wojenny nr 24 jasło kirkut cmentarz wojenny nr 24 jasło kirkut cmentarz wojenny nr 24 jasło kirkut

Cmentarz nr 25 w Trzcinicy - kwatera na cmentarzu parafialnym (gm. Jasło)

 cmentarz wojenny nr 25 trzcinica  cmentarz wojenny nr 25 trzcinica  cmentarz wojenny nr 25 trzcinica  cmentarz wojenny nr 25 trzcinica  cmentarz wojenny nr 25 trzcinica  cmentarz wojenny nr 25 trzcinica

Cmentarz nr 26 w Sławęcinie (gm. Skołyszyn)

pomnik cmentarz I wojna nr 26 sławęcin cmentarz I wojna nr 26 sławęcin cmentarz I wojna nr 26 sławęcin cmentarz I wojna nr 26 sławęcin cmentarz I wojna nr 26 sławęcin cmentarz I wojna nr 26 sławęcin

Cmentarz nr 27 w Bączalu (gm. Skołyszyn)

cmentarz I wojna nr 27 bączal cmentarz I wojna nr 27 bączal cmentarz I wojna nr 27 bączal cmentarz I wojna nr 27 bączal słupek drogowskazowy cmentarz I wojna nr 27 bączal cmentarz I wojna nr 27 bączal cmentarz I wojna nr 27 bączal

Cmentarz nr 28 w Jabłonicy (gm. Skołyszyn)

cmentarz I wojna nr 28 jabłonica cmentarz I wojna nr 28 jabłonica cmentarz I wojna nr 28 jabłonica cmentarz I wojna nr 28 jabłonica cmentarz I wojna nr 28 jabłonica cmentarz I wojna nr 28 jabłonica

Cmentarz nr 29 w Siepietnicy-Bugaj (gm. Skołyszyn)

cmentarz I wojna nr 29 siepietnica bugaj cmentarz I wojna nr 29 siepietnica bugaj cmentarz I wojna nr 29 siepietnica bugaj krzyż centralny cmentarz I wojna nr 29 siepietnica bugaj cmentarz I wojna nr 29 siepietnica bugaj słup drogowskaz cmentarz I wojna nr 29 siepietnica bugaj cmentarz I wojna nr 29 siepietnica bugaj

Cmentarz nr 30 w Święcanach (gm. Skołyszyn)

cmentarz I wojna nr 30 święcany cmentarz I wojna nr 30 święcany cmentarz I wojna nr 30 święcany cmentarz I wojna nr 30 święcany cmentarz I wojna nr 30 święcany słup drogowskaz cmentarz I wojna nr 30 święcany cmentarz I wojna nr 30 święcany

Cmentarz nr 31 w Szerzynach (gm. Szerzyny)

cmentarz I wojna nr 31 szerzyny cmentarz I wojna nr 31 szerzyny cmentarz I wojna nr 31 szerzyny cmentarz I wojna nr 31 szerzyny cmentarz I wojna nr 31 szerzyny cmentarz I wojna nr 31 szerzyny cmentarz I wojna nr 31 szerzyny cmentarz I wojna nr 31 szerzyny

Cmentarz nr 32 w Szerzynach (gm. Szerzyny)

cmentarz I wojna nr 32 szerzyny cmentarz I wojna nr 32 szerzyny cmentarz I wojna nr 32 szerzyny cmentarz I wojna nr 32 szerzyny cmentarz I wojna nr 32 szerzyny cmentarz I wojna nr 32 szerzyny

Cmentarz nr 33 w Swoszowej (gm. Szerzyny)

cmentarz I wojna nr 33 swoszowa cmentarz I wojna nr 33 swoszowa cmentarz I wojna nr 33 swoszowa cmentarz I wojna nr 33 swoszowa cmentarz I wojna nr 33 swoszowa cmentarz I wojna nr 33 swoszowa cmentarz I wojna nr 33 swoszowa

Cmentarz nr 34 w Ołpinach (gm. Szerzyny)

cmentarz I wojna nr 34 ołpiny cmentarz I wojna nr 34 ołpiny cmentarz I wojna nr 34 ołpiny brama kuta cmentarz I wojna nr 34 ołpiny cmentarz I wojna nr 34 ołpiny cmentarz I wojna nr 34 ołpiny cmentarz I wojna nr 34 ołpiny cmentarz I wojna nr 34 ołpiny cmentarz I wojna nr 34 ołpiny cmentarz I wojna nr 34 ołpiny bramka cmentarz I wojna nr 34 ołpiny

Cmentarz nr 35 w Ołpinach (gm. Szerzyny)

cmentarz I wojna nr 35 ołpiny kirkut cmentarz I wojna nr 35 ołpiny kirkut cmentarz I wojna nr 35 ołpiny kirkut cmentarz I wojna nr 35 ołpiny kirkut cmentarz I wojna nr 35 ołpiny kirkut cmentarz I wojna nr 35 ołpiny kirkut

Cmentarz nr 36 i 37 Jasło - Podzamcze

cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 37 cmentarz I wojna nr 36 podzamcze cmentarz I wojna nr 36 podzamcze cmentarz I wojna nr 37 krajowice

Cmentarz nr 38 Kołaczyce (gm. Kołaczyce)

cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce krzyż cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce cmentarz I wojna nr 38 kołaczyce

Cmentarz nr 39 Kołaczyce - kwatera na cmentarzu parafialnym (gm. Kołaczyce)

cmentarz I wojna nr 39 kołaczyce cmentarz I wojna nr 39 kołaczyce cmentarz I wojna nr 39 kołaczyce cmentarz I wojna nr 39 kołaczyce cmentarz I wojna nr 39 kołaczyce cmentarz I wojna nr 39 kołaczyce cmentarz I wojna nr 39 kołaczyce pomnik centralny cmentarz I wojna nr 39 kołaczyce

Cmentarz nr 40 Bieździedza - kwatera na cmentarzu parafialnym (gm. Kołaczyce)

cmentarz I wojna nr 40 bieździedza krzyże żeliwne cmentarz I wojna nr 40 bieździedza krzyż żeliwny cmentarz I wojna nr 40 bieździedza cmentarz I wojna nr 40 bieździedza cmentarz I wojna nr 40 bieździedza cmentarz I wojna nr 40 bieździedza cmentarz I wojna nr 40 bieździedza krzyże cmentarz I wojna nr 40 bieździedza krzyż centralny cmentarz I wojna nr 40 bieździedza

Cmentarz nr 41 Bieździadka (gm. Kołaczyce)

Cmentarz nr 42 Sieklówka - kwatera na cmentarzu parafialnym (gm. Kołaczyce)


Ostatnia aktualizacja:
16-01-2016 20:44:40

wróć do strony głównej galerii cmentarzy wojennych

stat4u