Cmentarze wojenne Galicji Zachodniej - okręg I Żmigród


Okręg cmentarny nr I - Żmigród jest dość rozległym obszarem, na którym zlokalizowanych jest 31 obiektów cmentarnych, położonych geograficznie na terenie Beskidu Niskiego, a 4 z nich na pograniczu z Pogórzem Jasielskim. Największym cmentarzem tego okręgu jest cmentarz na Beskidku nr 46, przynależny do wsi Konieczna w gm. Uście Gorlickie, natomiast najmniejszymi są kwatery cmentarzy nr 1 i 2 na stokach Czeremchy nad Ożenną. Najwyżej położony cmentarz tego okręgu znajduje się na stokach Magury Małastowskiej, tuż pod szczytem Magury (nr 58). Ale oprócz niego, dość wysoko położone są także cmentarze: nr 46 na Beskidku nad Konieczną, na Wysocie (nr 50) nad Blechnarką, czy na szczycie Rotundy (nr 51) nad Regetowem Niżnym, więc można powiedzieć, że okręg ten ma wybitnie charakter górski, co oddaje najlepiej inskrypcja jednego z nich:

Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi
A burze już nam nie raz we znaki się dały
Wszak słońce codzień rano wcześniej nas tu budzi
I wcześniej okrywa purpurą swej chwały.

Choć trzba zaznaczyć, że część cmentarzy położona jest także w dolinach, np. przy cmentarzach parafialnych w danej wsi, czy też przy cerkwiach (Krzywa, Desznica, Długie) lub przy obydwu wymienionych obiektach jak np. w Ożennej, Czarnem, Lipnej, czy w Koniecznej. Oczywiście część cerkwi z ówczesnego czasu budowy cmentarzy już nie istnieje niestety. Ponadto część cmentarzy jest ulokowana w bliskiej odległości od jakiejś drogi głównej lub bezpośrednio przy niej (np. Wola Cieklińska - Sieniawa).

Kierownikiem artystycznym tego okręgu, był jeden z wybitniejszych ludzi zajmujących się tą tematyką w Oddziale Grobów Wojennych Galicji Zachodniej. Był nim słowacki architekt Dušan Jurkovič, który do swoich projektów wykorzystywał budulce naturalne, a więc kamień i drewno. Najciekawsze jego projekty, to niewątpliwie cmentarze na Rotundzie i Beskidku (obydwa w remoncie), nr 4 w Grabiu, nr 6 w Krempnej, czy nr 60 na Przeł. Małastowskiej.


Cmentarze nr 1 i 2 w Ożennej (gm. Krempna)

Cmentarz nr 3 w Ożennej (gm. Krempna)

Cmentarz nr 4 w Grabiu (gm. Krempna)

Cmentarz nr 5 w Grabiu (gm. Krempna)

Cmentarz nr 6 w Krempnej (gm. Krempna)

Cmentarz nr 7 w Desznicy (gm. N. Żmigród)

Cmentarz nr 8 w Nowym Żmigrodzie (gm. N. Żmigród)

Cmentarz nr 9 w Łysej Górze (gm. N. Żmigród)

Cmentarz nr 10 w Woli Cieklińskiej (gm. Dębowiec)

Cmentarz nr 11 w Woli Cieklińskiej (gm. Dębowiec)

Cmentarz nr 43 w Radocynie (gm. Sękowa)

Cmentarz nr 44 w Długiem (gm. Sękowa)

Cmentarz nr 45 w Lipnej (gm. Sękowa)

Cmentarz nr 46 w Koniecznej - Beskidek (gm. Uście Gorlickie)

Cmentarz nr 47 w Koniecznej (gm. Uście Gorlickie)

Cmentarz nr 48 w Regetowie (gm. Uście Gorlickie )

Cmentarz nr 49 w Blechnarce (gm. Uście Gorlickie)

Cmentarz nr 50 w Blechnarce - Wysota (gm. Uście Gorlickie )

Cmentarz nr 51 Regetów - Rotunda (gm. Uście Gorlickie )

Cmentarz nr 52 w Zdyni (gm. Uście Gorlickie )

Cmentarz nr 53 w Czarnem (gm. Sękowa)

Cmentarz nr 54 w Krzywej (gm. Sękowa)

Cmentarz nr 55 w Gładyszowie (gm. Uście Gorlickie)

Cmentarz nr 56 w Smerekowcu (gm. Uście Gorlickie )

Cmentarz nr 57 w Uściu Gorlickim (gm. Uście Gorlickie )

Cmentarz nr 58 w Przysłupie - Magura Małastowska (gm. Uście Gorlickie)

Cmentarz nr 59 w Przysłupie (gm. Uście Gorlickie )

Cmentarz nr 60 na Przełęczy Małastowskiej (gm. Uście Gorlickie i Sękowa)

Cmentarz nr 61 w Gładyszowie - Wirchne (gm. Uście Gorlickie )

Cmentarz nr 62 w Banicy (gm. Sękowa)

Ostatnia aktualizacja:
05-10-2016 13:05:04

wróć do strony głównej galerii cmentarzy wojennych

stat4u