Łemkowskie cerkwie Beskidu Niskiego - powiat krośnieński


cerkwie beskid niski

Cerkwie w powiecie krośnieńskim znajdują się zarówno w południowej części, w Beskidzie Niskim, jak i w północnej w krainie tzw. Zamieszańców, na Pogórzu Karpackim. Tu zostaną przedstawione te z południowej części, czyli z terenów Łemkowszczyzny. Wśród nich są zarówno cerkwie drewniane (7 obiektów) jak i murowane oraz jedna z nich drewniana z murowanym prezbiterium, jako jedyna zachowana taka na Łemkowszczyźnie. Część z istniejących niegdyś obiektów cerkiewnych nie dotrwała do naszych czasów, pozostały cerkwiska (w 14 miejscowościach), po niektórych także ruiny (np. Mszana - fragment murowanego prezbiterium), czy fragmenty cerkwi (np. Wola Wyżna - cebulasta bania).
Obecnie obiekty cerkiewne w południowej części znajdują się w 13 miejscowościach tego powiatu, są to: Bałucianka, Chyrowa, Daliowa, Królik Wołoski (w ruinie), Olchowiec, Sieniawa, Tylawa, Trzciana, Wola Niżna, Zawadka Rymanowska i współczesna cerkiew w Zyndranowej oraz obiekty nieco na północ od Beskidu Niskiego w Dołach Jasielsko-Sanockich w miejscowościach Wróblik Szlachecki i Wróblik Królewski. Większość dawnych cerkwi pełni dzisiaj rolę kościołów rzymskokatolickich, jedynie współczesna cerkiew w Zyndranowej służy wyznawcom prawosławnym oraz świątynia w Olchowcu, służąca zarówno katolikom jak i wyznawcom greckokatolickim. Natomiast cerkiew w Króliku Wołoskim będąca w stanie ruiny, nie jest użytkowana w żaden sposób obecnie, choć dzięki Stowarzyszeniu Królik Wołoski zaczęto czynić starania o wyremontowanie świątyni i utworzenie tu muzeum sztuki sakralnej Łemkowszczyzny.

BAŁUCIANKA - cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy (jedna z najstarszych w BN - XVII w.)

bałucianka ikonostas cerkiew greckokatolicka 2006

CHYROWA (Hyrowa) - cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy (XVIII w.)DALIOWA - cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy (początek XX w.)KRÓLIK WOŁOSKI - cerkiew greckokatolicka pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja (XIX w.)

królik wołoski cerkiew greckokatolicka królik wołoski cerkiew greckokatolicka krzyż królik wołoski cerkiew greckokatolicka wewnątrz królik wołoski cerkiew greckokatolicka królik wołoski cerkiew polichromia królik wołoski cerkiew dzwonnica królik wołoski cerkiew krzyż królik wołoski cerkiew fasada królik wołoski cerkiew wewnątrz królik wołoski cerkiew strop królik wołoski cerkiew królik wołoski cerkiew

OLCHOWIEC - cerkiew greckokatolicka pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja (XX w.)SIENIAWA - cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy (XIX w.)TRZCIANA - cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy (XVII w.)TYLAWA - cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XVIII w.)WRÓBLIK KRÓLEWSKI I SZLACHECKI - cerkwie pw. Zaśnięcia Bogurodzicy (XIX w.)WOLA NIŻNA - cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja (pocz. XIX w.)ZAWADKA RYMANOWSKA - cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy (XIX w.)ZYNDRANOWA - cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy (XX w.)

Fot. Bożena Jurkowska, Dariusz Zając


Ogólnie o budownictwie cerkiewnym na Łemkowszczyźnie, o ikonostasie i pozostałym wyposażeniu wnętrza cerkwi można poczytać na stronie głównej galerii cerkwi. Stamtąd można też wejść do działów, gdzie obejrzymy cerkwie łemkowskie w innych częściach Beskidu Niskiego.


Ostatnia aktualizacja:
26-11-2015 00:58:59

wróć do strony głównej galerii cerkwi

stat4u