Łemkowskie cerkwie Beskidu Niskiego - powiat jasielski


cerkwie beskid niski łemkowszczyzna

Cerkwie w powiecie jasielskim znajdują się w południowej części, w Beskidzie Niskim. Są budowlami, które stawiali niegdyś mieszkający tu od wieków Łemkowie, ludność pochodzenia rusińskiego, zamieszkująca cały Beskid Niski i nie tylko. Niegdyś było ich więcej, ale nie wszystkie dotrwały do obecnej chwili, część została rozebrana już po wojnie, w tym ciekawa cerkiew w Woli Cieklińskiej na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Jasielskiego. Pozostały po nich miejsca, zwane cerkwiskami.
Obecnie obiekty cerkiewne znajdują się w ośmiu miejscowościach tego powiatu, są to: Desznica, Krempna, Kotań, Pielgrzymka, Myscowa, Polany, Świątkowa Wielka i Świątkowa Mała. 5 obiektów to drewniane świątynie, a 3 z nich są murowane. Wśród nich tylko jedna jest obrządku prawosławnego (Pielgrzymka), pozostałe pełnią obecnie funkcję jako kościoły rzymskokatolickie, z tym, że w świątyni w Polanach odbywają się także msze greckokatolickie. Cerkwie drewniane prezentują typowy dla Beskidu Niskiego typ zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego, z trójdzielnym podziałem budowli na tzw. babiniec, nawę główną i prezbiterium. Natomiast ciakawą bryłę posiada cerkiew w Polanach zbudowana na planie krzyża greckiego, z centralną kopułą wzorowaną na świątyniach bizantyjskich.

KOTAŃ - cerkiew greckokatolicka pw. św.św. Kosmy i Damiana (XIX w.)ŚWIĄTKOWA MAŁA - cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła (XVIII w.)

świątkowa mała łemkowska cerkiew świątkowa mała łemkowska cerkiew świątkowa mała łemkowska cerkiew świątkowa mała ikonostas świątkowa mała łemkowska cerkiew świątkowa mała łemkowska cerkiew świątkowa mała łemkowska cerkiew świątkowa mała łemkowska cerkiew świątkowa mała łemkowska cerkiew świątkowa mała św. michał łemkowska cerkiew świątkowa mała banie krzyże cerkiew

ŚWIĄTKOWA WIELKA - cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła (XVIII w.)KREMPNA - cerkiew greckokatolicka pw. św.św. Kosmy i Damiana (XVIII w.)PIELGRZYMKA - cerkiew niegdyś greckokatolicka, obecnie prawosławna pw. św. Michała Archanioła (XVIII w.)MYSCOWA - cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy (XVIII w.)POLANY - cerkiew greckokatolicka pw. św. Jana Złotoustego (pocz. XX w.)DESZNICA - cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra (XVIII w.)

Fot. Bożena Jurkowska, Dariusz Zając


Ogólnie o budownictwie cerkiewnym na Łemkowszczyźnie, o ikonostasie i pozostałym wyposażeniu wnętrza cerkwi można poczytać na stronie głównej galerii cerkwi. Stamtąd można też wejść do działów, gdzie obejrzymy cerkwie łemkowskie w innych częściach Beskidu Niskiego.


Ostatnia aktualizacja:
04-01-2016 23:42:56

wróć do strony głównej galerii cerkwi

stat4u