Zmiana przebiegu szlaku do Diablego Kamienia w MPN


Informowałem pod koniec 2016 roku (tutaj), że planowana jest zmiana przebiegu czarnego szlaku z Folusza do Diablego Kamienia w Magurskim Parku Narodowym. Po wybudowaniu mostku nad Kłopotnicą i dwóch mniejszych nad parowami potoków oraz schodków ułatwiających wejście po stromym stoku, przyszedł czas na przeznakowanie szlaku, a dokonano tego na wiosnę, 22 kwietnia 2017 roku. To dobra zmiana, bowiem nie raz okazywało się, że przejście przez Kłopotnicę w bród było dość utrudnione i turyści musieli szukać w okolicy najłagodniejszego przejścia, a często przejście to stawało się niewykonalne przy wiekszym podniesieniu się poziomu wody w potoku. Ponadto Ośrodek Zarybieniowy Polskiego Związku Wędkarskiego w Foluszu skarżył się, że turyści przechodzący przez potok powyżej ich zakładu zanieczyszczają wodę, co niekorzystnie wpływa na hodowlę ryb. Obecnie problem został rozwiązany z korzyścią dla wszystkich.

Tak więc szlak czarny z Folusza na Barwinok w pasmie Magury Wątkowskiej, na odcinku z Folusza do Diablego Kamienia zmienił przebieg, ale tylko nieznacznie. Obecnie szlak mijając Ośrodek Zarybieniowy nie skręca za nim w lewo jak dawniej, ale prowadzi nadal asfaltową drogą z dwoma pozostałymi szlakami: żółtym i zielonym, w głąb doliny i dopiero dochodząc do tzw. dziennego miejsca wypoczynku (znajdują się tu miejsca do palenia ognisk, ławy i stoły oraz WC) skręca na lewo, kierując się do mostku drewnianego wybudowanego pod koniec 2016 roku. Przechodzi przez niego na drugą stronę Kłopotnicy i wspina się dość stromym zboczem opadającym ku potokowi po wybudowanych tu schodkach z poręczami. Następnie przechodząc przez także nowo wybudowane kładki nad dopływami Kłopotnicy dochodzi w okolice węzła szlaków pod Diablim Kamieniem. Dalszy przebieg szlaku nie uległ zmianie, więc jest taki sam jak przebiegał do tej pory (opis szlaku).

W miejscu dziennego wypoczynku na stojącym tam już od grudnia 2016 roku słupku, uzupełniono drogowskazy, dodając ten od szlaku czarnego, brak jest natomiast drogowskazu szlaku zielonego. Jak informuje MPN, infrastruktura turystyczna na tym odcinku została sfinansowana ze środków Funduszu Leśnego w ramach projektu „Ochrona ekosystemów leśnych Magurskiego parku Narodowego” realizowanego w 2016 roku. Ponadto ponownie zmieniła lokalizację budka ze sprzedażą biletów, która stała swego czasu już tutaj, gdzie obecnie szlak czarny skręca, ale później została przeniesiona na polankę w głębi doliny Kłopotnicy. Teraz z uwagi na fakt doprowadzenia szlaku czarnego do miejsca dziennego wypoczynku ponownie przeniesiono budkę w to właśnie miejsce i tu pobierane są opłaty.


wróć do archiwum aktualności

stat4u