Szlak "Śladami konfederatów barskich": Tylicz - Muszynka


szlak konfederatów barskich

Od niedawna mamy możliwość zwiedzać region nowym szlakiem wyznakowanym dzięki Krynickiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju "Odkryj Tylicz" oraz Urządowi Gminy Krynica-Zdrój. Samym pomysłodawcą szlaku pieszego jest Pan Janusz Kieblesz, przewodnik beskidzki z Tylicza. Jest to szlak można by rzec tematyczny, bo dotyczący historii z XVIII wieku, kiedy to na naszym terenie konfederaci barscy walczyli z wojskami rosyjskimi. Nie brakuje na nim także innych atrakcji np. w postaci pięknych widoków.

Szlak nazywany został "Śladami konfederatów barskich", a w terenie znakowany jest w postaci niebieskiego znaczka przedstawiającego ryngraf, który był częstym atrybutem walczących konfederatów. Długość szlaku to 12 km, a szacowany czas przejścia ok. 5 godzin. Przed wyprawą warto zaopatrzyć się w folder na temat szlaku, w który możemy dostać w CIT w Krynicy Zdrój lub w tylickiem Muzeum znajdującym się w rynku.

Wędrówkę można zacząć w Muszynce pod XVIII-wieczną drewnianą cerkwią, w której znajduje się ołtarz boczny pw.św. Barbary związany z konfederatami lub w dwóch miejscach w Tyliczu: przy kapliczce stojącej przy ulicy Kazimierza Wielkiego (droga do Mochnaczki Niżnej) ewentualnie od Zdroju Głównego przy drodze do Muszynki. W każdym z tych trzech miejsc znajdziemy tablicę informacyjną o działalności konfederatów barskich na tym terenie i o szlaku. Wychodząc z Tylicza, obojętnie którym wariantem, kierujemy się dróżkami prowadzącymi do granicy państwa osiągając ją pomiędzy szczytami Dzielec (792 m) i Beskid (683 m), dołączając tym samym do szlaku granicznego czerwonego. Dalej mijając kolejne wzniesienia pasma granicznego, z licznymi miejscami widokowymi, szlak zmierza na Przełęcz Tylicką (683 m) rozgraniczającą Beskid Niski od Beskidu Sądeckiego. Mijając przełęcz, na której znajduje się wypoczynkowa altanka, nadal prowadzi granicą państwa, by dojść do dość dobrze zachowanych dawnych Okopów Konfederatów Barskich nad Muszynką. Znajduje się tu kolejna tablica informacyjna. Stąd schodzi do Muszynki wraz z żółtym szlakiem PTTK, kończąc się przy dawnej cerkwi w tej miejscowości. Przy dojściu do drogi głównej nr 75 spotkamy kolejną tablicę informacyjną tego szlaku.

W ramach tego samego projektu, oprócz szlaku pieszego, powstał także szlak samochodowy, oznakowany w postaci tablic w miejscach związanych z konfederatami barskimi. Rozpoczyna się w Krynicy Zdroju, a tablica informacyjna znajduje się na Deptaku w centrum tego uzdrowiska. Stąd należy udać się w kierunku Tylicza, gdzie pod górą Huzary, przy wejściu na szlak czerwony i zielony obok Domu Wczasowego "Huzar" opisana jest historia góry "Huzary", "Piszczelanki" oraz Kopca Pułaskiego. Kolejnym przystankiem jest "słynne siedlisko Konfederatow" czyli Tylicz, gdzie z tablicy w rynku możemy dowiedzieć się o obrazie św. Barbary darze gen. Pułaskiego dla tylickiego kościoła oraz zwiedzić Muzeum Dziejów Tylicza z pamiątkami po Konfederacji. Z Tylicza udajemy się w kierunku Przełęczy Tylickiej, do miejscowości Muszynka, gdzie przy cerkwi pw. św. Jana Ewangelisty znajduje się kolejna tablica informacyjna. W tejże cerkwi znajduje się ołtarz św. Barbary pochodzący z Okopów nad Muszynką. Jadąc dalej w kierunku wspomnianej przełęczy, w miejscu gdzie szlak żółty PTTK i pieszy konfederacki odchodzą do Okopów Konfederatów Barskich, spotkamy kolejną tablicę z informacjami o szlaku samochodowym i pieszym. Oprócz wspomnianych punktów trasy samochodowej, występuje jeszcze jeden. Aby do niego dotrzeć, z Muszynki wracamy do Tylicza i przez Mochnaczkę udajemy się do Berestu, gdzie pod cerkwią pw. św. Kosmy i Damiana znajdziemy informacje o ikonie Matki Boskiej Izbiańskiej, przed którą modlił się generał Pułaski, która według przekazów kilkakrotnie uratowała mu życie.

Dodatkowo w Muszynce przy cerkwi pw. Jana Ewangelisty rozpoczyna się Quest - Wyprawa Odkrywców, który jest formą zabawy edukacyjnej i poznawania regionu poprzez gry terenowe. Ma on formę pętli, więc kończy się pod cerkwią i jest zaznaczony na mapce znajdującej się na tablicach informacyjnych.

Warto wiedzieć, że w Tyliczu, oprócz wspomnianego wyżej szlaku, znajdziemy inne pamiątki związane z konfederacją barską. Od 2013 roku na kopcu w rynku stoi pomnik Kazimierza Pułaskiego postawiony w rocznicę 650-lecia Tylicza i 234. rocznicę jego śmierci. Jest to forma prostokątnego piaskowca pińczowskiego, na którego centralnym miejscu widnieje w formie płaskorzeżby postać Pułaskiego na koniu, z szablą w prawej ręce i otoczeniu swoich żołnierzy. Po jego prawej stronie znajduje się wizerunek św. Barbary, a po lewej cerkiew w Muszynce. Z kolei w 2014 roku otwarto Muzeum Dziejów Tylicza, w kórym znajduje się izba konfederacka z pamiątkami poświęconymi temu ruchowi. Są tam m.in. mundury konfederackie, ryngrafy, kula armatnia, różnego rodzaju dokumenty związane z tym okresem.

opracowano na podstawie informacji od Pana Janusza Kieblesza

pomnik generał pułaski tylicz pomnik generał pułaski tylicz mundur konfederatów barskich tylicz mundur konfederatów barskich tylicz tylicz lance konfederatów barskich tylicz kula armatnia konfederacja tylicz kopiec pułaskiego krynica zdrój szlak konfederatów tylicz

wróć do archiwum aktualności

stat4u