Nowe czasopismo Magurskiego Parku Narodowego - "Magura"


czasopismo magura mpn

Końcem listopada 2014 roku ukazało się nowe czasopismo wydane przez Magurski Park Narodowy o nazwie "Magura". Według jego pomysłodawców ma ono być łącznikiem pomiędzy Magurskim Parkiem Narodowym a wszystkimi osobami i instytucjami, dla których przyroda i sąsiedztwo z Parkiem nie jest obojętne.

Park pragnie poprzez to czasopismo przybliżyć zadania jakie realizuje w swojej działalności oraz uzmysłowić wszystkim na jakie problemy natrafia podczas działań związanych z udostępnianiem parku m.in. dla celów turystycznych, a także związanych z ochroną przyrody. W słowie wstepnym można przeczytać też, że pomysłodawcy chcą zachęcić wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami, choćby poprzez pisanie artykułów do czasopisma. Zachęcają też do wymiany poglądów na temat potrzeby ochrony bogactwa przyrodniczego tego terenu, co z kolei mieszkańcom wskaże możliwości rozwoju w oparciu o to bogactwo.

Redakcja czasopisma zachęca także urzędy gmin, gminne ośrodki kultury, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe do współpracy i prezentowania na łamach czasopisma swoich działań na rzecz rozwoju regionu z poszanowaniem idei ochrony przyrody.

Czasopismo w wersji drukowanej będzie dystrybuowane w 7 gminach, na terenie który leży Magurski Park Narodowy i będzie bezpłatne. Można je będzie dostać w Ośrodku Edukacyjnym w Krempnej. Dodatkowo dostępna będzie do darmowego pobrania wersja elektroniczna, która ma być umieszczana na stronie internetowej MPN w zakładce „Magura”.

W pierwszym numerze znajdziemy następujące tematy:
- Do czego służy projekt
- Warsztaty wakacyjne "U źródeł"
- Plan ochrony Magurskiego Parku
- Zimą zapraszamy do Sękowej
- Piesze szlaki turystyczne
- Martwe drzewo
- Nie taki wilk straszny
- Młody przyrodnik


Pierwszy numer do pobrania pod tym linkiem, natomiast następne numery będą się ukazywać tutaj.


wróć do archiwum aktualności

stat4u